Kaasav eelarve 2023!

Jõhvi valla kaasava eelarve 2023 hääletuse tulemused on selgunud 

Jõhvi valla kaasav eelarve kogus sel aastal kokku 140 häält, millest ettepanek „ Kose küla mänguväljaku ja külaplatsi rajamine" kogus kokku 72 häält ja „Kotinuka küla kogukonna puhkenurk ja laste mänguväljaku rajamine" kogus kokku 68 häält. 
Jõhvi valla kaasava eelarve rahvahääletus toimus ajavahemikul 8. maist kuni 21. maini 2023 VOLIS infosüsteemis. Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 2023. aastal ning elluviimise korraldab Jõhvi vallavalitsus.
Jõhvi vald tänab kõiki kaasava eelarve ettepanekute esitajaid ning kõiki, kes andsid oma hääle kogukonna heaks! 

 

Jõhvi 2023. aasta kaasav eelarve ootab lennukaid ideid

Vallavalitsus kutsub valla arengust huvitatud inimesi esitama ideid ja ettepanekuid vallavalitsusele kuni 23. aprillini 2023

Jõhvi vallas on selleks aastaks kaasava eelarve ideede teostamiseks ette nähtud 23 000€. Minimaalne taotletav summa on 5000 eurot (käibemaksuta). Ettepanekuid võib esitada iga vähemalt 16-aastane Jõhvi valla kodanik.

Ettepanekus peab kajastuma:

  • esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress;
  • kirjeldus, mis iseloomustab lühidalt ettepaneku sisu, eesmärki ja olulisust Jõhvi valla jaoks;
  • sihtrühm, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest kasu;
  • hinnanguline maksumus (soovitavalt eelarve või eelkalkulatsioon liigendatud kujul);
  • muu oluline info (teostamise eeldatav ajakava ja kirjeldus sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

Kaasava eelarve ettepanekud tuleb esitada vallavalitsusele Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu.

***