26.06.23
2023. aasta eelarve
Jõhvi valla 2023. aasta teise lisaeelarve menetlus volikogu komisjonides:
Jõhvi valla 2023. aasta esimese lisaeelarve menetlemine volikogu istungil (30.03.2023 istungi protokoll)
Jõhvi valla 2023. aasta esimese lisaeelarve menetlus volikogu komisjonides:

Esitatud muudatusettepanekud.

Jõhvi Vallavalitsuse 29.11.2022 istungil heakskiidetud eelnõu "Jõhvi valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine" ning lisad: koondeelarve - lisa 1 ja alaeelarved - lisa 2, eelarve seletuskiri.
 
2022. aasta eelarve
2021
2020
2019