Kaasav eelarve 2022

Juhindudes  Jõhvi Vallavolikogu 23. novembri 2020 määruse nr 85 „Jõhvi valla kaasava eelarve koostamise ja täitmise kord" § 4 lõikest 2 komisjoni liikmed otsustasid suunata hääletusele järgmised kaasava eelarve ettepanekud:

1. Kose küla varisemisohtliku korstna ja katlamaja lammutamine, mis võimaldaks rajada külaelanikele mõeldud mänguväljaku ning külaplatsi. 
2. Nutikate toidujagamiskappide  paigaldamine Jõhvi valla territooriumil. 
3. Kose küla mänguväljaku rajamine endise Mõmmi lasteaia alal. 
4. Kahula seltsimaja akende vahetus. 

 

Kaasava eelarve hääletus toimub siin: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=20010
  • Hääletada saavad vähemalt 16-aastased elanikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi hääletamise hetke seisuga registreeritud Jõhvi valda.
  • Igal hääletajal on üks hääl.
  • Hääletamine VOLIS keskkonnas  toimub alates 1. juuni 2022 kell 00:00 kuni 12. juuni 2022 kell 23.59; 
  • Iga osaleja saab hääletada ühe ettepaneku poolt.
  1. Время голосования - 01.06. до 12.06.2022 (включительно)
  2. Право голоса имеет лицо в возрасте от 16 лет, место жительства которого согласно регистру населения находится в волости Йыхви.
  3. Каждый участник может проголосовать за одно предложение.

VOLIS süsteemi andmete kohaselt 2022. aasta kaasava eelarve rahvahääletusest võtsid osa 82 inimest.
Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestus  on järgmine:

Nr. Ettepaneku pealkiri Häälte arv Eeldatav maksumus
1. Kahula seltsimaja akende vahetus 31 6379 €
2. Kose küla mänguväljaku rajamine endise Mõmmi lasteaia alal 26 15000 €
3. Nutikate toidujagamiskappide  paigaldamine Jõhvi valla territooriumil 18 5250 €
4. Kose küla varisemisohtliku korstna ja katlamaja lammutamine, mis võimaldaks rajada külaelanikele mõeldud mänguväljaku ning külaplatsi 7 10000 €

Arvestades rahvahääletuse tulemusi, Jõhvi Vallavalitsus otsustas suunata realiseerimisele idee, mis näeb ette akende vahetust Kahula seltsimajas.