You are here

Jõhvi äri- ja logistikapargi maa-ala detailplaneeringu kehtestamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu kehtestas 17.11.2011 otsusega nr 154 Jõhvi valla, Kotinuka küla, Jõhvi äri- ja logistikapargi maa-ala detailplaneering (koostanud OÜ BF Projektibüroo töö nr 090917-001). Detailplaneeringuga on ette nähtud tervikliku ca 50,4 ha suuruse äri- ja logistikapargi rajamine. Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Keskväljak 4, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee