Sa oled siin

Jõhvi linna, Jõhvi linnapargi, Pargi tänava ja perspektiivse Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna, Jõhvi linnapargi, Pargi tänava ja perspektiivse Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 15. mail 2013 kell 10.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis (Keskväljak 4, Jõhvi, ruum nr 314). Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda alates 9. maist 2013 Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris (DP-142).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringu maa-ala ümberkruntimine ning ehitusõiguse määramine äri-, majutus- ja ühiskondlike hoonete ehitamiseks, sh ujula ja jäähalli püstitamiseks ning planeeringuala liikluskorralduse lahendamiseks. Planeeritav ala hõlmab täielikult 41 kinnistut, osaliselt kolme kinnistut ning jätkuvalt riigiomandis olevat maa-ala ja asub Jõhvi linnapargi, Pargi tänava ja perspektiivse Puru tee vahelisel alal. Planeeritava ala suurus on ca 13,1 ha. Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringuga.