Vee-ettevõtjad

Järve Biopuhastus OÜ varustab olme ja -joogiveega praktiliselt kogu Jõhvi valda, väikeses piirkonnas Jõhvi varustab lisaks OÜ-le Järve Biopuhastus olme ja -joogiveega tarbijaid OÜ Pesulux. Tegemist on ainulaadse piirkonnaga Eestis, kus rajatud on kahe ettevõtte poolt paralleelsed torustikud ja tarbijatel on võimalik valida endale sobilik teenuse pakkuja.

Joogi- ja olmeveega tarbijate varustamine Jõhvi linnas Pesuluxi tegevuspiirkonnas on ettevõtte kõrvaltegevus. Pesuluxi ühisveevärgi teenuste osutamise piirkonnaks on Jõhvi linnas Pargi tänava, Narva mnt ja Puru tee piirkonnad.

Reovee ja sademeveesüsteeme haldab Jõhvi vallas terves ulatuses OÜ Järve Biopuhastus.

Täiendav info:

OÜ Järve Biopuhasts veetariifid
OÜ Pesulux veetariifid
Liitumine ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga

 

Toimetaja: SVETLANA JÜRGENS