12.11.21
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal
 

ÜHTNE VALIMISNÄDAL 11.10. - 17.10.2021

E

11.10

T

12.10

K

13.10

N

14.10

R

15.10

L

16.10

P

17.10.2021

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
9.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

 
Valimiste periood koondub ühte nädalasse:
 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on Jõhvi vallas avatud valimisjaoskond nr 1, mis asub Jõhvi Vallavalitsuse ruumides (Kooli tn 2, Jõhvi linn) kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas. 
 • Kodus hääletamine

  Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Kodus hääletamise taotluse saab esitada juhul, kui valija asub oma elukohajärgse valimisringkonna territooriumil.

  Kodus hääletamine toimub ainult 15.–17. oktoobril kella 9.00 –20.00ni.

  Valija saab esitada kirjaliku taotluse kodus hääletamise korraldamiseks hiljemalt

  17. oktoobril 2021 kella 14.00ks e-posti aadressile valimised@johvi.ee või jõhvi@johvi.ee .

  Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

  1) valija nime;

  2) valija isikukoodi;

  3) valija aadressi;

  4) valija telefoninumbrit;

  5) kodus hääletamise põhjust.

  Telefoni teel saab esitada taotluse 15. ja 16. oktoobril 2021 kella 12.00 – 20.00ni ning valimispäeval, 17. oktoobril kella 9.00 –14.00ni.

  Telefoni teel palume pöörduda tel: 336 3777 või 5430 1149.

  Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta taotluse esitajat taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

 • Eelhääletamine kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses (hääletamine asutuses)

  Kui valija viibib eelhääletamise ajal haiglas, ööpäevases hoolekandeasutuses või kinnipidamiskohas (hääleõiguslik isik, kes ei kanna vanglakaristust), on tal võimalik seal hääletada 11.–14. oktoobrini 2021 kella 9.00 – 20.00.

  Valijal eraldi taotlust esitada ei ole vaja, hääletamise Jõhvis korraldab jaoskonnakomisjon nr 1 (e-post valimised@johvi.ee, tel  5430 1149) koostöös asutuse administratsiooniga, kes esitab taotluse jaoskonnakomisjonile võimalikult varakult, kuid hiljemalt 14. oktoobril kell 14.00.

 • Eelhääletamine valija asukohas

  Kui väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletada sooviv valija ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma asukohas, st oma ajutises eluruumis.

  Valija asukohas hääletamist korraldatakse ainult 11.–14. oktoobrini kella 9–20ni.

  Valija saab oma asukohas hääletada vaid juhul, kui ta on varem esitanud kirjaliku taotluse. Taotlust saab esitada 14. oktoobrini kella 14.00-ni aadressile valimised@johvi.ee

  Taotluses tuleb märkida oma asukohas hääletamise taotlemise põhjus, näiteks:

  1. terviseseisund;
  1. kõrge iga;
  1. rasked teeolud;
  1. transpordivõimaluse puudumine;
  1. muud põhjused, mis takistavad valijat asukohast lahkumast.

   

  Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta taotluse esitajat taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

  Asukohas hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget. Hääletamiseks on vaja isikut tõendavat dokumenti, sest hääletamisõigus tehakse kindlaks isikukoodi alusel.

 
PAINDLIK JAOSKONNAVALIK
Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad. 
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks 2021. aastal on Jõhvi valla haldusterritooriumil moodustatud kolm valimisjaoskonda.
Valimisjaoskond nr 1, hääletamisruum asub 11.–17. oktoobrini 2021 Jõhvi Vallavalitsuses, Kooli tn 2, Jõhvi linn.
Valimisjaoskond nr 1 korraldab eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda, vajadusel ka hääletamist asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.
Valimisjaoskond nr 2,hääletamisruum asub 15.–17. oktoobrini 2021 Jõhvi Vene Põhikoolis, Narva mnt 16, Jõhvi linn.
Valimisjaoskond nr 3, hääletamisruum asub 15.–17. oktoobrini 2021 Jõhvi Kontserdimajas, Pargi tn 40, Jõhvi linn.
Jaoskonnad on eelhääletamise ajal, 11.–16. oktoobril avatud kell 12.00–20.00. Valimispäeval, 17. oktoobril on jaoskonnad avatud 09.00–20.00.
 
JAOSKONNAS
 1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel. 
 2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta. 
 3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
 4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri. 
 5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.
 VALIMISTE TEABELEHT
 • Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga. 
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
 • Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.
VALIMISÕIGUS
Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.
Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada
· Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,
· Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
· Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.
 
POLIITILINE AGITATSIOON
 1. Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal.
 2. Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 3. Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.
E-HÄÄLETAMINE
 • E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või mobiil-ID abil.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.
KOROONAVIIRUS

Selleks, et valimised toimuksid turvaliselt nii valijate kui ka jaoskonna töötajate jaoks, peaks olema valmis:

 • kandma hääletusruumis maski,
 • hoidma teistega vahet,
 • desinfitseerima käsi,
 • võimalusel lubama eakad järjekorras ette,
 • võimalusel käima jaoskonnas enne valimispäeva.

REGISTREERIMINE

Hiljemalt 4. oktoobril võib valla või linna valimiskomisjon tühistada kandidaatide registreerimisotsuse või registreerimata isikud registreerida.

Valla või linna valimiskomisjon registreerib valitud volikogu liikmed ja asendusliikmed pärast valimispäeva, kui Vabariigi Valimiskomisjonile ja Riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui esitatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused.

Valimistulemuste kindlakstegemine (koos näidetega)

 

VALIMISKAMPAANIA ARUANDE ESITAMINE

Ühe kuu jooksul arvates valimispäevast, so. hiljemalt 16. novembril, esitab erakond, valimisliit ja üksikkandidaat Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile valimiskampaania aruande.
VALIMISKAMPAANIA ARUANDE ESITAMISE MEELESPEA

 
Täiendav info valimiste korraldamise kohta:
vallasekretär Aksana Pungas, tel 336 3746 või 513 2665, e-post aksana.pungas[at]johvi.ee,
elukoha (rahvastikuregistri) küsimustes registripidaja Külli Korsten, tel 336 3777 või 506 9180, e-post kylli.korsten[at]johvi.ee,
samuti veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.