7.09.18

Kõikide Eestis toimuvate valimiste kohta on informatsioon saadav Vabariigi Valimiskomijsoni kodulehelt.

 

Jõhvi valla valimiskomisjon moodustati Jõhvi Vallavolikogu 15. detsembri 2016 otsusega nr 231.
Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Piia Lipp
Valimiskomisjoni liikmed on Ellu Blok, Külli Korsten, Silver Peepmaa, Riho Sillar, Ingrid Spitz ja Asta Õilsalu ning asendusliikmed on Merike Vahe ja Kristel Lehtse.
 
Valla valimiskomisjoni pädevuses oleva küsimuse lahendamiseks võtab valimiskomisjon vastu otsuseid. Jõhvi valla valimiskomisjoni dokumentidega on võimalik tutvuda:
  • protokollid
  • otsused
 
Info valimiste kohta: vallasekretär Piia Lipp, tel 336 3746 või 525 3825, e-post piia.lipp@johvi.ee ning elukoha (rahvastikuregistri) küsimustes registripidaja Külli Korsten, tel 336 3777 või 506 9180, e-post kylli.korsten@johvi.ee.
 
Jõhvi Vallavalitsuse 10. jaanuari 2017 korraldusega nr 2111 "Jõhvi valla valimiskomisjoni asukoha määramine" määrati valimiskomisjoni asukohaks Jõhvi Vallavalitsuse ruumid aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595.
16. jaanuari 2017 koosolekul valis valimiskomisjon aseesimehe - Riho Sillar ja määras komisjoni tööaja (vastavad otsused valla valimiskomisjoni otsuste all), mis on valimiskomisjoni esimehe (vallasekretär) tavaline tööaeg (tööpäevadel 8:00 – 16:30).
Toimetaja: PIIA LIPP