Jõhvi valla uue üldplaneeringu koostamine on alanud. Valla kogukondadel, elanikel ja ettevõtetel on võimalik teha oma ettepanekuid Jõhvi valla üldplaneeringu jaoks.

2024. aastal toimuvad üldplaneeringu küsimustes ka avalikud arutelud.

Jõhvi Vallavolikogu algatas oma 21.04.2022 otsusega nr 57 Jõhvi valla üldplaneeringu koostamise.

 

Planeeringu koostamise käiku on võimalik jälgida siin.