Jõhvi Vallavalitsus teatab, et Jõhvi Vallavolikogu 21. aprilli 2022 otsusega nr 57 algatati Jõhvi valla üldplaneeringu ja planeeringu elluviimisega kaasneva  keskkonnamõju strateegiline...

Jõhvi valla üldplaneeringu koostamise ja planeeringuga elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Jõhvi Vallavalitsus teatab, et Jõhvi Vallavolikogu 21. aprilli 2022 otsusega nr 57 algatati Jõhvi valla üldplaneeringu ja planeeringu elluviimisega kaasneva  keskkonnamõju strateegiline...

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.   Jõhvi Vallavalitsus...

Uue liikluspinna kehtestamine (Pihlaka tee)

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.   Jõhvi Vallavalitsus...

15.04.2022  suletud. Ilusat Ülestõusmispüha!

Jõhvi Vallavalitsus töötab: 14.04.2022 08.00 - 17.00

15.04.2022  suletud. Ilusat Ülestõusmispüha!

Jõhvi Vallavalitsus teatab Jõhvi valla Pajualuse küla Jani kinnistu lähiala detailplaneeringu kehtestamisest Jõhvi Vallavalitsuse 12.04.2022 korraldusega nr 382. Planeeringuala asub...

Jõhvi valla Pajualuse küla Jani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

Jõhvi Vallavalitsus teatab Jõhvi valla Pajualuse küla Jani kinnistu lähiala detailplaneeringu kehtestamisest Jõhvi Vallavalitsuse 12.04.2022 korraldusega nr 382. Planeeringuala asub...

Direktori ametikoha põhieesmärkideks on keskuse majandus- ja finantstegevuse juhtimine, keskuse arengu tagamine, kultuuriürituste korraldamine ning võimaluste loomine rahvakultuuri-, seltsi- ja...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse direktori ametikoha täitmiseks

Direktori ametikoha põhieesmärkideks on keskuse majandus- ja finantstegevuse juhtimine, keskuse arengu tagamine, kultuuriürituste korraldamine ning võimaluste loomine rahvakultuuri-, seltsi- ja...

Jõhvi Vallavalitsusele esitatud 16. märtsil 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/03504 elamu (EHR kood 102027658) laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust Jõhvi vallas...

JÕHVI VALLAVALITSUS ON ALGATANUD 29.03.2022 KORRALDUSEGA NR 352 AVATUD MENETLUSENA PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMISE JÕHVI LINNAS, EDISE KÜLAS, EDISE TEE 55 ELAMU LAIENDAMISEKS.

Jõhvi Vallavalitsusele esitatud 16. märtsil 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/03504 elamu (EHR kood 102027658) laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust Jõhvi vallas...

Jõhvi Vallavalitsusele esitatud 17. märtsil 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/03574 kõrvalhoone ehitamiseks Jõhvi vallas Edise külas Edise tee 44 (katastritunnus 25201:005:0360)...

JÕHVI VALLAVALITSUS ON ALGATANUD 29.03.2022 KORRALDUSEGA NR 351 AVATUD MENETLUSENA PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMISE JÕHVI VALLAS, EDISE KÜLAS, EDISE TEE 44 KÕRVALHOONE PÜSTITAMISEKS.

Jõhvi Vallavalitsusele esitatud 17. märtsil 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/03574 kõrvalhoone ehitamiseks Jõhvi vallas Edise külas Edise tee 44 (katastritunnus 25201:005:0360)...

5. aprilli 2022 korraldusega nr 363 Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi linna Pargi tn 46 ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala hõlmab kahte maaüksust Jõhvi linnas –Pargi tn 46...

Jõhvi linna Pargi tn 46 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

5. aprilli 2022 korraldusega nr 363 Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi linna Pargi tn 46 ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala hõlmab kahte maaüksust Jõhvi linnas –Pargi tn 46...

Seoses Jõhvi jalakäijate tunneli ehitusega alates 25.03.2022 kitsendatakse Malmi tn teed ja oluliselt piiratakse Raudtee tn teed. Vastutav isik  Armis Henk Projektijuht ...

Liiklusskeemi muudatus

Seoses Jõhvi jalakäijate tunneli ehitusega alates 25.03.2022 kitsendatakse Malmi tn teed ja oluliselt piiratakse Raudtee tn teed. Vastutav isik  Armis Henk Projektijuht ...

Seoses Jõhvi Põhilooli ehitusega, on alates 28.03.2022 parkla aadressil Hariduse tänav T4 kinni. Palume autot sinna mitte parkida. Vastutav isik  Raigo Grünthal Objektijuht/ Site...

Liiklusskeemi muudatus

Seoses Jõhvi Põhilooli ehitusega, on alates 28.03.2022 parkla aadressil Hariduse tänav T4 kinni. Palume autot sinna mitte parkida. Vastutav isik  Raigo Grünthal Objektijuht/ Site...

Kirderanniku Koostöökogu annab teada, et 18.-28. aprillil 2022 toimub taas LEADER-projektitoetuse taotlusvoor. Avatud on neli meedet: Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi...

Tulemas LEADER projektitoetuste taotlusvoor

Kirderanniku Koostöökogu annab teada, et 18.-28. aprillil 2022 toimub taas LEADER-projektitoetuse taotlusvoor. Avatud on neli meedet: Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi...

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit annab teada, et avatud  on  kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor. See on mõeldud m ittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse...

1. aprillini on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit annab teada, et avatud  on  kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor. See on mõeldud m ittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse...

Vallavalitsus kogub abi nii Ukrainas asuvale sõpruslinnale Lõpovetsile kui ka Jõhvi saabuvatele sõjapõgenikele.  „Suhtlesime inimestega Jõhvi sõpruslinnast Lõpovetsist ja saime teada,...

Jõhvi vallavalitsus korraldab abi andmist Ukrainale

Vallavalitsus kogub abi nii Ukrainas asuvale sõpruslinnale Lõpovetsile kui ka Jõhvi saabuvatele sõjapõgenikele.  „Suhtlesime inimestega Jõhvi sõpruslinnast Lõpovetsist ja saime teada,...

Perioodil 14-16. märts teevad õppuse Saber Strike raames lende Belgia ja Poola õhuturbehävitajad F-16, Ühendkuningriigi hävituslennukid Eurofighter Typhoon, Prantsusmaa hävituslennukid Mirage...

Õppuse SABER STRIKE lennutegevuse teave

Perioodil 14-16. märts teevad õppuse Saber Strike raames lende Belgia ja Poola õhuturbehävitajad F-16, Ühendkuningriigi hävituslennukid Eurofighter Typhoon, Prantsusmaa hävituslennukid Mirage...

AS Alexela, registrikood 10015238, esitas 16. veebruaril 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/02249 LCNG tankimisseadmete, elektrilaadimise taristu ja moodulkaupluse ehitamiseks...

JÕHVI VALLAVALITSUS ON ALGATANUD 8.03.2022 KORRALDUSEGA NR 293 AVATUD MENETLUSENA PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMISE JÕHVI LINNAS, RAKVERE TN 44 LCNG TANKIMISSEADMETE, ELEKTRILAADIMISE TARISTU JA MOODULKAUPLUSE EHITAMISEKS.

AS Alexela, registrikood 10015238, esitas 16. veebruaril 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/02249 LCNG tankimisseadmete, elektrilaadimise taristu ja moodulkaupluse ehitamiseks...

Elisa Eesti AS, registrikood 10178070, esitas 5. jaanuaril 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/00178 mobiilsidemasti püstitamiseks Jõhvi vallas, Kotinuka küla, Pärna tn 48...

JÕHVI VALLAVALITSUS ON ALGATANUD 8.03.2022 KORRALDUSEGA NR 292 AVATUD MENETLUSENA PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMISE JÕHVI VALLAS, KOTINUKA KÜLAS, PÄRNA TN 48 MAAÜKSUSELE MOBIILSIDEMASTI PROJEKTEERIMISEKS.

Elisa Eesti AS, registrikood 10178070, esitas 5. jaanuaril 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/00178 mobiilsidemasti püstitamiseks Jõhvi vallas, Kotinuka küla, Pärna tn 48...

Direktori töö põhieesmärkideks on kooli huviharidusliku õppetöö ning majandus- ja finantstegevuse juhtimine, kooli tulemusliku töö ning arengu tagamine. Valla sporditegevuse planeerimine,...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Jõhvi Spordikooli direktori ametikoha täitmiseks

Direktori töö põhieesmärkideks on kooli huviharidusliku õppetöö ning majandus- ja finantstegevuse juhtimine, kooli tulemusliku töö ning arengu tagamine. Valla sporditegevuse planeerimine,...

1. märtsi 2022 korraldusega nr 278 Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala asub Jõhvi...

Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

1. märtsi 2022 korraldusega nr 278 Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala asub Jõhvi...

Jõhvi Sport on Jõhvi Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevusvaldkond on vallavara haldusteenuse osutamine. Juhataja töö põhieesmärkideks on asutuse töö korraldamine ning majandus- ja...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Jõhvi Sport juhataja ametikoha täitmiseks

Jõhvi Sport on Jõhvi Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevusvaldkond on vallavara haldusteenuse osutamine. Juhataja töö põhieesmärkideks on asutuse töö korraldamine ning majandus- ja...

Kutsume vallaelanikke teada andma vabadest elamispindadest, mida oleks võimalik ajutiselt pakkuda Ukraina sõjapõgenikele. Vallavalitsus soovib kaardistada kõik olemasolevad elamispinnad,...

Vallavalitsuse pöördumine jõhvilaste poole

Kutsume vallaelanikke teada andma vabadest elamispindadest, mida oleks võimalik ajutiselt pakkuda Ukraina sõjapõgenikele. Vallavalitsus soovib kaardistada kõik olemasolevad elamispinnad,...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 29