Seoses Jõhvi haridus- ja spordilinnaku ehitusega, sulgeme alates  28.06.2021 kell 10:00 liikluseks lõigu Hariduse tänaval. Tänav jääb suletuks kivisillutise paigaldamise ajaks, mis...

HARIDUSE TÄNAVA LIIKLUSSKEEM AJAVAHEMIKUL JUUNI-JUULI 2021

Seoses Jõhvi haridus- ja spordilinnaku ehitusega, sulgeme alates  28.06.2021 kell 10:00 liikluseks lõigu Hariduse tänaval. Tänav jääb suletuks kivisillutise paigaldamise ajaks, mis...

AS Infragate Eesti, registrikood 10845129, esitas 3. juunil 2021 projekteerimistingimuste taotluse nr 2111002/06523 abihoone ja parkla ehitamiseks Jõhvi vallas Jõhvi linnas Kutse tn 13...

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 16.06.2021 korraldusega nr 3120 projekteerimistingimuste andmise menetluse Jõhvi linna Kutse tn 13 parkla ja abihoone ehitamiseks.

AS Infragate Eesti, registrikood 10845129, esitas 3. juunil 2021 projekteerimistingimuste taotluse nr 2111002/06523 abihoone ja parkla ehitamiseks Jõhvi vallas Jõhvi linnas Kutse tn 13...

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.   Jõhvi Vallavalitsus...

Uue liikluspinna kehtestamine Pauliku külas (Sambla tänav)

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.   Jõhvi Vallavalitsus...

Planeerimisspetsialisti ametikoha eesmärk on Jõhvi valla ja linnaruumi üldise inimsõbraliku ning võimalikult paljude ühiskonnaliikmete huvisid arvestava arhitektuurse ilme ja avaliku ruumi...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi planeerimisspetsialisti ametikoha täitmiseks

Planeerimisspetsialisti ametikoha eesmärk on Jõhvi valla ja linnaruumi üldise inimsõbraliku ning võimalikult paljude ühiskonnaliikmete huvisid arvestava arhitektuurse ilme ja avaliku ruumi...

Seoses Jõhvi haridus- ja spordilinnaku ehitusega, sulgeme alates kolmapäevast 09.06.2021 kell 8:00 liikluseks lõigu Hariduse tänavast Spordikooli kõrval. Lõik jääb suletuks kuni kivitööde...

Hariduse tänava liiklusskeem ajavahemikul juuni-juuli 2021

Seoses Jõhvi haridus- ja spordilinnaku ehitusega, sulgeme alates kolmapäevast 09.06.2021 kell 8:00 liikluseks lõigu Hariduse tänavast Spordikooli kõrval. Lõik jääb suletuks kuni kivitööde...

Mai lõpust on korteriühistutel võimalik küsida Ida-Viru Ettevõtluskeskusest (IVEK) tasuta nõu KredExi toetuste, laenude ja käenduste kohta. Konsultatsiooni käigus saab teavet ühistule sobivate...

Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) alustab korteriühistute nõustamisega

Mai lõpust on korteriühistutel võimalik küsida Ida-Viru Ettevõtluskeskusest (IVEK) tasuta nõu KredExi toetuste, laenude ja käenduste kohta. Konsultatsiooni käigus saab teavet ühistule sobivate...

Mereala portaalis ( http://mereala.hendrikson.ee/ ) on täiendaval avalikustamisel Eesti mereala planeeringu põhilahendus ja mõjude hindamise aruanne, millele saab 18. juunini esitada...

Eesti mereala planeering

Mereala portaalis ( http://mereala.hendrikson.ee/ ) on täiendaval avalikustamisel Eesti mereala planeeringu põhilahendus ja mõjude hindamise aruanne, millele saab 18. juunini esitada...

Toetuse andmise eesmärk on kindlustada ning mitmekesistada Jõhvi vallas kultuuri võimalusi ning tegevusi, arendada kodaniku algatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd. ...

Uus taotlusvoor: Projektitoetuse taotlemine kultuuri edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks.

Toetuse andmise eesmärk on kindlustada ning mitmekesistada Jõhvi vallas kultuuri võimalusi ning tegevusi, arendada kodaniku algatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd. ...

Jõhvi Vallavalitsus algatas 28. aprilli 2021 korraldusega nr 3011 Jõhvi valla Edise küla Edise tee 49 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeritav maa-ala hõlmab Edise...

Jõhvi valla Edise küla Edise tee 49 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Jõhvi Vallavalitsus algatas 28. aprilli 2021 korraldusega nr 3011 Jõhvi valla Edise küla Edise tee 49 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeritav maa-ala hõlmab Edise...

Ootused eakate ja puuetega inimeste spetsialisti kandidaadile: haridustase sotsiaaltööalane bakalaureuse – või rakenduskõrgharidus; soovitavalt  eelnev töökogemus abi andmisel...

Jõhvi Vallvalitsuse sotsiaalteenistus otsib oma meeskonda missiooniga töötajat, kes on töökas, empaatiline, abivalmis, positiivse ellusuhtumisega ning eelkõige huvitatud sotsiaaltöö valdkonnas töötamisest

Ootused eakate ja puuetega inimeste spetsialisti kandidaadile: haridustase sotsiaaltööalane bakalaureuse – või rakenduskõrgharidus; soovitavalt  eelnev töökogemus abi andmisel...

Uuskasutuskeskuse kaubik peatub 8. mail kell 10.00–11.00 Kohtla-Järve Selveri parklas ja kell 12.00–13.30 Jõhvis Rakvere tänava parklas (kaubanduskeskuse "Jõhvika" ja viadukti vahel), et vastu...

Kevadine suurpuhastus: Uuskasutuskeskuse kaubik teeb kogumisringi Jõhvis ja Kohtla-Järvel

Uuskasutuskeskuse kaubik peatub 8. mail kell 10.00–11.00 Kohtla-Järve Selveri parklas ja kell 12.00–13.30 Jõhvis Rakvere tänava parklas (kaubanduskeskuse "Jõhvika" ja viadukti vahel), et vastu...

Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule J õhvi linna Kooli tn 1 ja Kooli tn 1a kinnistute detailplaneering u (Jõhvi...

Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi linna Kooli tn 1 ja Kooli tn 1a kinnistute detailplaneeringu

Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule J õhvi linna Kooli tn 1 ja Kooli tn 1a kinnistute detailplaneering u (Jõhvi...

Tõukerattad on mugavad ja keskkonnasõbralikud liiklusvahendid ning võitmas kogu maailmas järjest suuremat populaarsust. Alates 1. maist 2021 käivitub Jõhvis Bolt elektritõukerataste renditeenus....

Jõhvis käivitub 1. maist elektritõukerataste teenus

Tõukerattad on mugavad ja keskkonnasõbralikud liiklusvahendid ning võitmas kogu maailmas järjest suuremat populaarsust. Alates 1. maist 2021 käivitub Jõhvis Bolt elektritõukerataste renditeenus....

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud projekteerimistingimuste andmise menetluse Jõhvi linna kergliiklustee (edaspidi kergliiklustee) ehitusprojekti koostamiseks. Ida-Viru maakonnaplaneeringut...

Jõhvi linna kergliiklustee projekteerimistingimuste menetluse teade

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud projekteerimistingimuste andmise menetluse Jõhvi linna kergliiklustee (edaspidi kergliiklustee) ehitusprojekti koostamiseks. Ida-Viru maakonnaplaneeringut...

Jõhvi hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste- ja spordiväljaku rajamise ning kesklinna promenaadi pikendamise II etapi ehitustööde täpsustatud ajagraafik   Graafik PDF...

JÕHVI HARIDUSLINNAKU MULTIFUNKTSIONAALSE ETENDUSTE- JA SPORDIVÄLJAKU RAJAMISE NING KESKLINNA PROMENAADI PIKENDAMISE II ETAPI EHITUSTÖÖDE TÄPSUSTATUD AJAGRAAFIK

Jõhvi hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste- ja spordiväljaku rajamise ning kesklinna promenaadi pikendamise II etapi ehitustööde täpsustatud ajagraafik   Graafik PDF...

Investeeringute kogumaht 2021. aastal on 21 000 eurot. Vallavalitsus kutsub üles kõiki valla arengust huvitatud isikuid tegema ettepanekuid valla kaasavasse eelarvesse hiljemalt 30....

Oodatud on ettepanekud ja ideed: Vallavalitsus algatas esimest korda kaasava eelarve projekti

Investeeringute kogumaht 2021. aastal on 21 000 eurot. Vallavalitsus kutsub üles kõiki valla arengust huvitatud isikuid tegema ettepanekuid valla kaasavasse eelarvesse hiljemalt 30....

Näitan: 681-700
Elemente lehe kohta20
of 56