Kukruse Polaarmõisas 18. veebruaril kell 16:30 Jõhvi Muusikakooli klaveri- ja saksofoniõpilaste kontsert Kontsert TASUTA Muuseumikülastus...

Jõhvi Muusikakooli klaveri- ja saksofoniõpilaste kontsert

  Kukruse Polaarmõisas 18. veebruaril kell 16:30 Jõhvi Muusikakooli klaveri- ja saksofoniõpilaste kontsert Kontsert TASUTA Muuseumikülastus...

Kultuuri- ja spordinõuniku ametikoha eesmärk on Jõhvi valla kultuuri- ja sporditöö valdkonna koordineerimine ja arendamine. Nõuded kandidaadile: kõrgharidus, soovitavalt erialane või...

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi kultuuri-ja spordinõuniku ametikoha täitmiseks

Kultuuri- ja spordinõuniku ametikoha eesmärk on Jõhvi valla kultuuri- ja sporditöö valdkonna koordineerimine ja arendamine. Nõuded kandidaadile: kõrgharidus, soovitavalt erialane või...

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 06.02.2023-10.02.2023 võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi...

06.02.2023- 10.0.2.2023 võimalikud häired veevarustuses

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 06.02.2023-10.02.2023 võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi...

Jõhvi linnagaleriis saab vaadata 4. veebruarist Narva kunstnike Tatjana Sonina ja Maria Sambuko näitust „ Unes või ilmsi ", mis on samaaegselt ka tänuavaldus Vitali Kuznetsovile, kes...

Näitus: Tatjana Sonina ja Maria Sambuko – Unes või ilmsi

Jõhvi linnagaleriis saab vaadata 4. veebruarist Narva kunstnike Tatjana Sonina ja Maria Sambuko näitust „ Unes või ilmsi ", mis on samaaegselt ka tänuavaldus Vitali Kuznetsovile, kes...

23. veebruaril kell 18:00 Jõhvi Kontserdimajas Jõhvi valla Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud kontsert-aktus Vokaalgrupp Others

Jõhvi valla Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud kontsert-aktus

23. veebruaril kell 18:00 Jõhvi Kontserdimajas Jõhvi valla Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud kontsert-aktus Vokaalgrupp Others

Eesti Vabariigi 105 aastapäev 24. veebruaril Kell 7:23 Jõhvi muusikaväljakul Riigilipu heiskamise tseremoonia Jõhvi rahvatantsu selts Gevi, Jõhvi põhikooli poistekoor Pidupäeva kringel...

Eesti Vabariigi 105. aastapäev 24. veebruaril

Eesti Vabariigi 105 aastapäev 24. veebruaril Kell 7:23 Jõhvi muusikaväljakul Riigilipu heiskamise tseremoonia Jõhvi rahvatantsu selts Gevi, Jõhvi põhikooli poistekoor Pidupäeva kringel...

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega Jõhvi linnas on 02.02.2023  ...

02.02.2023 veevarustuse katkestus Jõhvi linnas

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega Jõhvi linnas on 02.02.2023  ...

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 31.01.2023. a. korraldusega nr 1116 avatud menetluse  Jõhvi valla, Jõhvi linnas, Pargi tn 52, Pargi tn 52b, Pargi tn 52a kinnistutel Jõhvi valla...

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 31.01.2023. a. korraldusega nr 1116 avatud menetluse  Jõhvi valla, Jõhvi linnas, Pargi tn 52, Pargi tn 52b, Pargi tn 52a kinnistutel Jõhvi valla...

Jõhvi vallavalitsus soovib tunnustada ja tänada 2022. aastal silma paistnud aktiivseid inimesi ja ettevõtteid, kes on andnud tähelepanuväärse panuse Jõhvi vallaelu edendamisse. Samuti...

Üleskutse: märka tublisid vallakodanikke

Jõhvi vallavalitsus soovib tunnustada ja tänada 2022. aastal silma paistnud aktiivseid inimesi ja ettevõtteid, kes on andnud tähelepanuväärse panuse Jõhvi vallaelu edendamisse. Samuti...

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega Jõhvi linnas on 30.01.2023  ...

30.01.2023 veevarustuse katkestus Jõhvi linnas

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega Jõhvi linnas on 30.01.2023  ...

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 24.01.2023. a. korraldusega nr 1097 avatud menetluse Jõhvi vallas, Jõhvi linnas, Raudtee tn 34 krundil detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste...

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 24.01.2023. a. korraldusega nr 1097 avatud menetluse Jõhvi vallas, Jõhvi linnas, Raudtee tn 34 krundil detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate  kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.02.2023. Täpsemat informatsiooni  ...

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate  kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15.02.2023. Täpsemat informatsiooni  ...

Rahandusministeerium teatab riigitee 1 Haljala ja Kukruse vahelise teelõigu 2+2 ristlõikega maantee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude, sh keskkonnamõju...

Haljala-Kukruse maanteelõigu riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise programmi avaliku väljapaneku ja arutelude teade

Rahandusministeerium teatab riigitee 1 Haljala ja Kukruse vahelise teelõigu 2+2 ristlõikega maantee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude, sh keskkonnamõju...

Riigihalduse ministri 08. detsembri 2022 käskkirjaga nr 216 on kinnitatud hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks   1. veebruar 2023 ning taotluste esitamise...

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor

Riigihalduse ministri 08. detsembri 2022 käskkirjaga nr 216 on kinnitatud hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks   1. veebruar 2023 ning taotluste esitamise...

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 23.01.2023- 27.01.2023 võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi...

23.01.2023- 27.01.2023 võimalikud häired veevarustuses

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 23.01.2023- 27.01.2023 võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi...

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega võivad esineda lühiajalised veekatkestused ja...

20.01.2023 võimalikud häired Kahula küla veevarustuses

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega võivad esineda lühiajalised veekatkestused ja...

Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja korraldab koostöös Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse ning MTÜ-ga Progress Center Jõhvis keelepraktika üritusi, kus osalised saavad vabas...

Eesti keele praktika üritused Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuses

Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja korraldab koostöös Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse ning MTÜ-ga Progress Center Jõhvis keelepraktika üritusi, kus osalised saavad vabas...

Lugupeetud klient!   OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku avariiga on alates 19.01.2023.a kuni avarii likvideerimiseni vesi välja lülitatud Jõhvi...

19.01.2023 veevarustuse katkestus Jõhvi vallas, Kahula külas

Lugupeetud klient!   OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku avariiga on alates 19.01.2023.a kuni avarii likvideerimiseni vesi välja lülitatud Jõhvi...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress Jalgpalli tn 21, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11312 Harju maakond) esitatud...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Marina Minerals OÜ esitatud Ahtme uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress Jalgpalli tn 21, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11312 Harju maakond) esitatud...

  Jõhvi linnagaleriis saab vaadata 6. jaanuarist Eduard Zentsiku viimaste aastate tööde ekspositsiooni „ART-ZED". Kunstnik mängib taas kord sümbolitega ja pakub naiste...

Eduard Zentsik - ART-ZED

  Jõhvi linnagaleriis saab vaadata 6. jaanuarist Eduard Zentsiku viimaste aastate tööde ekspositsiooni „ART-ZED". Kunstnik mängib taas kord sümbolitega ja pakub naiste...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 36