Veevarustuse katkestus Jõhvi linnas 16.06.2020

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud

tööde läbiviimisega on 16.06.2020 kella 09.00- 16.00

vesi välja lülitatud Jõhvi linnas järgmistel aadressidel:

Narva mnt- 11, 11a, 13, 14, 14a, 15

Oru tn- 2

Vahe tn- 5, 9a

Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste pärast.

Tuletame meelde, et ühisveevärki- ja kanalisatsiooni puudutavate kliendiavalduste korral

on igal kliendil võimalus pöörduda kõnekeskuse poole telefoni 3344004

või edastada see e-maili teel avaldus@idavesi.ee