Vallavalitsus nõuab N&V-lt lepingu täitmist

Vallavalitsus küsis OÜ N&V esindajatelt selgitusi puudulikult puhastatud teede ja tänavate kohta, ning soovib teada, kuidas firma tagab edaspidi teehoolduslepingu nõuetekohase täitmise.
„Tahame selgitust, miks OÜ N&V ei ole teid ja tänavaid puhastanud nii, nagu leping seda ette näeb," ütles vallavanem Maris Toomel. Ta tõdes, et kaebusi teede halva olukorra pärast on vallavalitsusse laekunud paljudelt jõhvilastelt.
29. ja 30. jaanuari tuisk muutis paljud Jõhvi valla teed läbimatuks. 31. jaanuaril toimunud koosolekul leppisid vallavalitsus ja N&V esindaja kokku, et 24 tunni jooksul, 1. veebruaril kella 9.30-ks tagab N&V oma lepinguliste kohustuste täitmise ja viib hooldatavate teede seisundi nõuetega vastavusse. Kui aga vallavalitsuse ametnikud koos N&V esindajatega 1. veebruaril valla sõidu- ja kõnniteede talihoolduse nõuetekohasust kontrollisid, tegid nad kindlaks märkimisväärsed puudujäägid.
N&V esindajad ütlesid 31. jaanuari koosolekul, et arvestades nädalavahetuse suurt tuisku, on nad põhitänavad suutnud hoida sõidetavana, kuid tunnistasid vajakajäämisi kõrvaltänavate ja -teede ning kergliiklusteede hoolduses. N&V lubas tagada dispetšerteenistuse parema kättesaadavuse telefonitsi.
Vallavanema sõnul oodatakse nüüd N&V selgitusi puudulikult puhastatud teede ja tänavate kohta ning tahetakse teada, kuidas kavatseb ettevõte edaspidi lepingu nõuetekohase täitmisega hakkama saada.
OÜ N&V on Jõhvi valla teehooldustööde lepingupartner Jõhvi linnas ja tiheasustusaladel.