Uue liikluspinna kehtestamine (Aru põik)

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.
 
Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Uue liikluspinna kehtestamine ", millega kavatsetakse kehtestada Edise külas liikluspind kohanimega Aru põik.
 
Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 23. veebruarini 2022. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.
 
Eelnõu koos asendiplaaniga on leitav: https://www.johvi.ee/koha-aadresside-korrastamine