Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.
Jõhvi Vallavolikogu  avalikustab Jõhvi Vallavolikogu otsuse eelnõu, millega otsustatakse määrata  Jõhvi linnas, Hariduse tn 3 a, Hariduse tn 5, Hariduse tn 5t, Puru tee  4 ja Puru tee 10 asuva staadioni kohanimeks „Heino Lipu staadion".
Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 28. jaanuarist kuni 11. veebruarini 2022. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile maire.lumiste@volikogu.johvi.ee