Maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse (MATA) 2024-2027 aastate finantsvahendite kasutuselevõtuks on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) ja maakonna arenduspartnerite koostöös valminud...

Maakonna arengustrateegia uue lisa - MATA- vahendite kasutamise tegevuskava 2024-2027 avalik väljapanek ja arutelu

Maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse (MATA) 2024-2027 aastate finantsvahendite kasutuselevõtuks on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) ja maakonna arenduspartnerite koostöös valminud...

Alates 22.07-12.08.24 teostatakse Jõhvi bussijaama nelja ära vajunud platvormi ehitustöid.  Ajutised busside peatuskohad on märgitud kaardile roheliste numbritega.  Ajutiselt...

22.07-12.08.24 teostatakse Jõhvi bussijaamas ehitustöid

Alates 22.07-12.08.24 teostatakse Jõhvi bussijaama nelja ära vajunud platvormi ehitustöid.  Ajutised busside peatuskohad on märgitud kaardile roheliste numbritega.  Ajutiselt...

Jõhvi valla arengukava 2025-2035 ja eelarvestrateegia 2025-2028 projektversiooni avalik arutelu toimub 18. juulil kell 17.00 Jõhvi Vallavalitsuses koos võimalusega lülituda koosolekule ka...

Arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise avalik arutelu 18. juulil kell 17

Jõhvi valla arengukava 2025-2035 ja eelarvestrateegia 2025-2028 projektversiooni avalik arutelu toimub 18. juulil kell 17.00 Jõhvi Vallavalitsuses koos võimalusega lülituda koosolekule ka...

Kettaheitjate seas maailma ühe parema võistlusareeni kuvandi pälvinud Heino Lipu staadion Jõhvis tõmbab taas tähelepanu. Peatselt Pariisis algavatel olümpiamängudel on meeste kettaheites üheks...

Pühapäeval, 21. juulil toimub Jõhvis Heino Lipu staadionil kettaheitevõistlus, kus teeb oma olümpiamängude eelse peaproovi Euroopa meister Kristjan Čeh Sloveeniast.

Kettaheitjate seas maailma ühe parema võistlusareeni kuvandi pälvinud Heino Lipu staadion Jõhvis tõmbab taas tähelepanu. Peatselt Pariisis algavatel olümpiamängudel on meeste kettaheites üheks...

Jõhvi Mihkli kirikus toimuvad juulis kolmel järjestikusel neljapäeva õhtul XVII minifestival „Orelimuusika pooltunnid" kontserdid, korraldajaks Lasnamäe muusikakooli direktor Erika Jefimova...

Juulis toimuvad Jõhvi Mihkli kirikus taas „Orelimuusika pooltunnid“

Jõhvi Mihkli kirikus toimuvad juulis kolmel järjestikusel neljapäeva õhtul XVII minifestival „Orelimuusika pooltunnid" kontserdid, korraldajaks Lasnamäe muusikakooli direktor Erika Jefimova...

Seoses ülesõitude kiiruste piirangute osalise eemaldamisega, muutuvad 22. juulist sõiduplaanid: Aegviidu, Tartu, Narva, Rakvere, Valga ja Koidula/Piusa liinil   Sõiduajad lühenevad...

Idasuuna reiside põhisõiduplaan muutub alates 22. juulist.

Seoses ülesõitude kiiruste piirangute osalise eemaldamisega, muutuvad 22. juulist sõiduplaanid: Aegviidu, Tartu, Narva, Rakvere, Valga ja Koidula/Piusa liinil   Sõiduajad lühenevad...

Riigihalduse ministri 07.05.2019. a määruse nr 25 "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" § 18 lg 1 ja 2 alusel ning arvestades Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt 25.04.2022...

Õiglase Ülemineku Fondi ettevõtjatele suunatud toetusmeetmete kasutusele võtmise aktiivsust suurendav projekti info

Riigihalduse ministri 07.05.2019. a määruse nr 25 "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" § 18 lg 1 ja 2 alusel ning arvestades Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt 25.04.2022...

Jõhvi valla ja Eesti Arhitektide Liidu koostöös läbiviidud Jõhvi raamatukogu-kogukonnakeskuse ja ümbritseva väliala arhitektuurivõistluse võitis Liis Uustali ja Egon Metusala (arhitektuuribüroo...

Jõhvi saab uue kaasaegse ja hubase lõimumist soodustava raamatukogu-kogukonnakeskuse

Jõhvi valla ja Eesti Arhitektide Liidu koostöös läbiviidud Jõhvi raamatukogu-kogukonnakeskuse ja ümbritseva väliala arhitektuurivõistluse võitis Liis Uustali ja Egon Metusala (arhitektuuribüroo...

Alates 15. juulist kuni 31. augustini on võimalik Ida-Viru maakonnaliinide bussidega sõita Jõhvist ja Kohtla-Järvelt Aa randa.   Aa ranna suunal on väljumised Jõhvi bussijaamast iga...

Bussiliiklus Aa randa!

Alates 15. juulist kuni 31. augustini on võimalik Ida-Viru maakonnaliinide bussidega sõita Jõhvist ja Kohtla-Järvelt Aa randa.   Aa ranna suunal on väljumised Jõhvi bussijaamast iga...

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 08.07.2024- 12.07.2024 võib esineda veerõhu ning veekvaliteedi kõikumisi Jõhvi linnas.     ...

Järve Biopuhastus annab teada! 08.07-12.07 võib esineda veerõhu kõikumisi Jõhvi linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 08.07.2024- 12.07.2024 võib esineda veerõhu ning veekvaliteedi kõikumisi Jõhvi linnas.     ...

Anname teada, et 02.07.2024 korraldusega nr 2598 võttis Jõhvi Vallavalitsus vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi linna Kivi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.   ...

Jõhvi linna Kivi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikust väljapanekust teavitamine

Anname teada, et 02.07.2024 korraldusega nr 2598 võttis Jõhvi Vallavalitsus vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi linna Kivi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.   ...

Möödunud aastal uppus Eestis 38 inimest, kellest neli olid lapsed. Meist kõige haavatavamad ei pruugi aduda veega seotud ohte. Seega on ülioluline, et lapsevanemad järgiks veekogude ääres...

Hoia veekogu ääres lapsel silm peal

Möödunud aastal uppus Eestis 38 inimest, kellest neli olid lapsed. Meist kõige haavatavamad ei pruugi aduda veega seotud ohte. Seega on ülioluline, et lapsevanemad järgiks veekogude ääres...

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveetorustikuga seotud tööde läbiviimisega on 04.07.2024 kella 09.00-17.00ni vesi välja lülitatud Jõhvi vallas järgmistel aadressidel:   ...

Järve Biopuhastus annab teada! 4.juulil kell 9:00-17:00 on Jõhvi vallas osadel kinnistutel vesi välja lülitatud

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveetorustikuga seotud tööde läbiviimisega on 04.07.2024 kella 09.00-17.00ni vesi välja lülitatud Jõhvi vallas järgmistel aadressidel:   ...

Projekti rahastati maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest.   Ida-Viru maakonna arengustrateegia keskendub oma eesmärkides ja strateegilistes arengusuundades elu-...

Ida-Viru maakonna kohalikud omavalitsused viisid ellu ühise projekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine“

Projekti rahastati maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest.   Ida-Viru maakonna arengustrateegia keskendub oma eesmärkides ja strateegilistes arengusuundades elu-...

Jõhvi Vallavolikogu istung toimus 20. juunil  kell 17.00 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi).     Volikogu istungi kokkuvõte:    1. Jõhvi...

20. juunil toimunud vallavolikogu istungi kokkuvõte

Jõhvi Vallavolikogu istung toimus 20. juunil  kell 17.00 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi).     Volikogu istungi kokkuvõte:    1. Jõhvi...

Vallavolikogu 20. juunil 2024 istungil toimus "Jõhvi valla arengukava 2025-2035 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2025-2028" määruse eelnõu esimene lugemine. Eelnõu on suunatud avalikule...

Valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise avalik väljapanek

Vallavolikogu 20. juunil 2024 istungil toimus "Jõhvi valla arengukava 2025-2035 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2025-2028" määruse eelnõu esimene lugemine. Eelnõu on suunatud avalikule...

Soojustorustike hüdrauliliste katsetuste ja suviste remonditööde tõttu katkestatakse soojaveevarustus Jõhvis alates 8. juulist kl 8st.   Survekatse toimub 8. juulil kell 8-20. ...

Gren Viru tarbijainfo: soojaveevarustuse katkestus 8. juulil

Soojustorustike hüdrauliliste katsetuste ja suviste remonditööde tõttu katkestatakse soojaveevarustus Jõhvis alates 8. juulist kl 8st.   Survekatse toimub 8. juulil kell 8-20. ...

Sügise alguses on Tartu Kunstikool tulemas Ida-Virumaale kahe tasuta täiendkoolitusega täiskasvanutele. Nendeks koolitusteks on:   ✏️ Tüpograafia algkursus ✏️ Protsesside...

Tartu Kunstikool tuleb suve lõpus Ida-Virumaale kahe tasuta koolitusega täiskasvanutele

Sügise alguses on Tartu Kunstikool tulemas Ida-Virumaale kahe tasuta täiendkoolitusega täiskasvanutele. Nendeks koolitusteks on:   ✏️ Tüpograafia algkursus ✏️ Protsesside...

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 18.06.2024 korraldusega nr 2578 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise  hoone projekteerimiseks Jõhvi vallas Jõhvi linnas Pargi tn 28 kinnistul....

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 18.06.2024 korraldusega nr 2578 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise  hoone projekteerimiseks Jõhvi vallas Jõhvi linnas Pargi tn 28 kinnistul....

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 56