Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Farmi Piimatööstus 15.06.2022 esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku viimise keskkonnaloa nr L.ÕV/321900 muutmise taotluse

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Farmi Piimatööstus (registrikood 10928619, aadress Linda tn 15, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond) 15.06.2022 esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku viimise keskkonnaloa nr L.ÕV/321900 muutmise taotluse. Ettevõte taotleb õhusaasteloa muutmist seoses sooviga kasutada kateldes alternatiivkütusena põlevkiviõli kütust ning uue heiteallikana lisandub põlevkiviõlimahuti. Täpsem info siin .