Sporditegevuse toetuse andmise eesmärgiks on soodustada ja luua tingimused spordi harrastamiseks ja sportlikuks eluviisiks Jõhvi valla elanikele ning võimaldada sportlikku...

Sporditegevus toetusi maksti kokku 120 197 euro ulatuses

  Sporditegevuse toetuse andmise eesmärgiks on soodustada ja luua tingimused spordi harrastamiseks ja sportlikuks eluviisiks Jõhvi valla elanikele ning võimaldada sportlikku...

Ajavahemikul 27.02.2024-04.03.2024 vahetatakse Jõhvi linna Tartu põigu raudteeülesõidul tõkkepuude ajameid ja raudtee foore.   Teostatavad tööd autoliiklust ei häiri. Antud...

27.02.2024-04.03.2024 vahetatakse Jõhvi linna Tartu põigu raudteeülesõidul tõkkepuude ajameid ja raudtee foore.

Ajavahemikul 27.02.2024-04.03.2024 vahetatakse Jõhvi linna Tartu põigu raudteeülesõidul tõkkepuude ajameid ja raudtee foore.   Teostatavad tööd autoliiklust ei häiri. Antud...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.03.2024. Täpsemat informatsiooni saab...

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine 28.03.2024

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.03.2024. Täpsemat informatsiooni saab...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26.03.2024. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Riigivara võõrandamine 26.03.2024

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26.03.2024. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Avalduste esitamine toimub läbi e-PRIA keskkonna 11. – 18. märtsil 2024. a. Avalduste esitamine lõpeb 18. märtsil 2024.a. kell 23:59.   Avatud on meetmed:   Meede...

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitoetuste taotlusvooru

Avalduste esitamine toimub läbi e-PRIA keskkonna 11. – 18. märtsil 2024. a. Avalduste esitamine lõpeb 18. märtsil 2024.a. kell 23:59.   Avatud on meetmed:   Meede...

2024. aastal on rinnavähi sõeluuringule kutsutud ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastaga 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972 ja 1974. NB!...

Mammograafiabuss on Jõhvis 18.03-22.03 Swedbanki ees! REGISTREERU JUBA TÄNA!

2024. aastal on rinnavähi sõeluuringule kutsutud ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastaga 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972 ja 1974. NB!...

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveesüsteemide  hooldustööde läbiviimisega 19.02.2024- 23.02.2024  võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis ...

Järve Biopuhastus annab teada! 19.02.2024-23.02.2024 võib esineda veerõhu kõikumisi

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveesüsteemide  hooldustööde läbiviimisega 19.02.2024- 23.02.2024  võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis ...

Jõhvi Vallavalitsus algatas 06.02.2024 korraldusega nr 2231 Jõhvi valla Jõhvi Kivi tn 3 kinnistu detailplaneeringu.  Planeeritav maa-ala hõlmab Kivi tn 3 (katastritunnus 25301:002:1000,...

Jõhvi linna Kivi tn 3 maaüksuse detailplaneeringu algatamise teade

Jõhvi Vallavalitsus algatas 06.02.2024 korraldusega nr 2231 Jõhvi valla Jõhvi Kivi tn 3 kinnistu detailplaneeringu.  Planeeritav maa-ala hõlmab Kivi tn 3 (katastritunnus 25301:002:1000,...

Toetuse andmise eesmärk on kindlustada ning mitmekesistada Jõhvi vallas kultuuri võimalusi ning tegevusi, arendada kodanike omaalgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd. 2024...

Jõhvi vallas tegutsevatele vabaühendustele maksti tegevustoetust kokku 95 700 euro ulatuses

Toetuse andmise eesmärk on kindlustada ning mitmekesistada Jõhvi vallas kultuuri võimalusi ning tegevusi, arendada kodanike omaalgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd. 2024...

Eesti Vaegkuulajate Liit kutsub Kuulmisklubi kohtumisele Jõhvi Eakate Päevakeskusesse, Kaare 3. Info ja registeerimine: Ülle Arbma, 5373 7924, ylle.arbma@gmail.com

Kuulmisklubi Jõhvis 26. veebruaril kell 13:00

Eesti Vaegkuulajate Liit kutsub Kuulmisklubi kohtumisele Jõhvi Eakate Päevakeskusesse, Kaare 3. Info ja registeerimine: Ülle Arbma, 5373 7924, ylle.arbma@gmail.com

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 6.02.2024 korraldusega nr 2233 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise Jõhvi vallas, Jõhvi linnas, Soo tn 50a kinnistul ridaelamu püstitamiseks. ...

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 6.02.2024 korraldusega nr 2233 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise Jõhvi vallas, Jõhvi linnas, Soo tn 50a kinnistul ridaelamu püstitamiseks. ...

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 6.02.2024 korraldusega nr 2232 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise uue kergliiklustee ehitamiseks Jõhvi vallas Kotinuka külas 13136 Jõhvi Uikala...

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 6.02.2024 korraldusega nr 2232 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise uue kergliiklustee ehitamiseks Jõhvi vallas Kotinuka külas 13136 Jõhvi Uikala...

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega 05.02.2024 ajavahemikul 9.00 -16.00 on vesi välja lülitatud Jõhvis järgmistel...

Järve Biopuhastus annab teada! 05.02 kell 9:00-16:00 toimub joogivee torustiku avarii tagajärgede likvideerimine

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega 05.02.2024 ajavahemikul 9.00 -16.00 on vesi välja lülitatud Jõhvis järgmistel...

Jõhvi Põhikool kutsub: Kooli laulu- ja tantsupeole "KILLUKE HEAD" 23. märts 2024 kell 16.00 Jõhvi Kontserdimajas

30. kooli laulu- ja tantsupidu 23.märtsil kell 16:00

Jõhvi Põhikool kutsub: Kooli laulu- ja tantsupeole "KILLUKE HEAD" 23. märts 2024 kell 16.00 Jõhvi Kontserdimajas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 05.02.2024- 09.02.2024 võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis_   Jõhvi...

Järve Biopuhastus annab teada! 05.02.2024-09.02.2024 võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 05.02.2024- 09.02.2024 võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis_   Jõhvi...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) avaldab teadaande ehitusseadustiku (EhS) § 42 lõike 6 ja 7 alusel. TTJA annab teada, et on võtnud menetlusse Ardanuy Ingeneria SA (A80480759)...

KONTAKTVÕRGU PÜSTITAMISE EHITUSLUBADE MENETLUSE TEADE

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) avaldab teadaande ehitusseadustiku (EhS) § 42 lõike 6 ja 7 alusel. TTJA annab teada, et on võtnud menetlusse Ardanuy Ingeneria SA (A80480759)...

Taotlusi saab esitada 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2024. Programm on mõeldud hajaasustusega piirkondades elavatele peredele, et aidata neile tagada kaasaegsed elamistingimused ja...

Tänasest avatakse maal elamise toetamiseks hajaasustuse programmi taotlusvoor

Taotlusi saab esitada 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2024. Programm on mõeldud hajaasustusega piirkondades elavatele peredele, et aidata neile tagada kaasaegsed elamistingimused ja...

Regionaal- Ja Põllumajandusministeerium on käivitanud meetme „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks", mis on suunatud Ida-Virumaa piirkonnale ning mille eesmärk on parandada...

Meetme "Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks" infotund 8. veebruaril kell 15:30

Regionaal- Ja Põllumajandusministeerium on käivitanud meetme „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks", mis on suunatud Ida-Virumaa piirkonnale ning mille eesmärk on parandada...

Toetuse andmise eesmärk on parandada tiheasustuspiirkondade õhukvaliteeti, asendades tahkel kütusel põhineva kütteseadme taastuvenergiaallikat kasutava kütteseadmega või kaugküttega, uuendada...

Väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetusvoor avaneb 15.02!

Toetuse andmise eesmärk on parandada tiheasustuspiirkondade õhukvaliteeti, asendades tahkel kütusel põhineva kütteseadme taastuvenergiaallikat kasutava kütteseadmega või kaugküttega, uuendada...

Eakate terviseprogramm jätkub ka sellel aastal, kohtumised toimuvad ikka kolmapäeviti kell 14:00.   Planeeritud on järgmised tegevused: • Liikumisharjutused sisetingimustes ...

Eakate terviseprogramm jätkub ka sel aastal!

Eakate terviseprogramm jätkub ka sellel aastal, kohtumised toimuvad ikka kolmapäeviti kell 14:00.   Planeeritud on järgmised tegevused: • Liikumisharjutused sisetingimustes ...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta20
of 50