Jõhvi Vallavalitsus loobub OÜ N&V teenusest

Jõhvi Vallavalitsus lõpetab OÜ N&V töövõtulepingu esimese osa, mis puudutab Jõhvi linna tänavate hooldamist ning ütleb üles lepingu küla teede hooldamise alal.  
„Vallavalitsus sai OÜ N&V kirja, milles sooviti alates 16.02 lõpetada Jõhvi linna tänavate hooldamine, vallavalitsus tuleb sellele soovile vastu ja lõpetab töövõtulepingu poolte kokkuleppel alates 19.02," ütles vallavanem Maris Toomel. „See on kindlasti pretsedent ja ei ole vallavalitsusele lihtne, ent seda tuleb teha. Me oleme N&V esindajatega kohtunud ning andnud ka lisaaega lepingu tingimuste täitmiseks, viimati andsime N&V-le aega nädala teede hoolduses tekkinud puudujääkide kõrvaldamiseks, aga selle nädalaga ei ole midagi muutunud, vajame siiski teenuseosutajat, kes peaks lepingu tingimustest kinni. Sellisel kujul ei saa edasi minna." 
Valla küla tänavate, ehk lepingu teises ja kolmandas osas, ütleb vallavalitsus N&V-le  lepingu üles, sest ettevõte ei täitnud lepingust tulenevaid kohutusi ajavahemikus 7.02 kuni 15.02 ja vallavalitsus pidi otsima teisi teenusepakkujaid nende teede korrashoiuks. 
Vallavanem ütles, et esialgu kasutatakse teede ja tänavate korrashoiuks ajutist lahendust, seda kuni uue hanke välja kuulutamiseni. Ajutine lahendus tähendab seda, et vallavalitsus saadab ametlikud pakkumused välja nendele ettevõtetele, kellega eelnevalt ümarlauas kohtuti ning kel on võimekus ja valmisolek seda teenust osutada, nende ettevõtetega tehakse ka ajutised lepingud, kuni uue hanke võitja selgumiseni.  
Vallavalitsus on seni esitanud OÜ N&V kaks leppetrahvi – üks summas 6000 eurot ja teine 7500 eurot. 
Vallavalitsus sõlmis N&V-ga teede ja haljasade hoolduslepingu linna tänavate hoolduseks 17. jaanuaril  ja külade teedele 7. veebruaril. 
Jaanuari  ja veebruari alguses olnud lumetuisuga päevad tekitasid nii vallavalitsuses kui vallaelanikes palju rahulolematust teede lumest puhastamise kvaliteedi pärast.