Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi Jõhvi Spordikooli direktori ametikoha täitmiseks

Direktori töö põhieesmärkideks on kooli huviharidusliku õppetöö ning majandus- ja finantstegevuse juhtimine, kooli tulemusliku töö ning arengu tagamine. Valla sporditegevuse planeerimine, koordineerimine ja arendamine, rahva- ja tervisespordi ning kehakultuuri arengusuundade väljatöötamine ning nende rakendamine, valla spordiürituste korraldamine.

 

Kandideerijale esitatavad nõuded:

 • omama kõrgharidust ning juhtimiskogemust;
 • olema vastutustundlik, korrektne ja täpne;
 • koostöö- ja hea suhtlemisoskusega;
 • omama kompetentsi personali ja ressursside juhtimises;
 • olema õpi-, otsustus-, analüüsi- ja planeerimisvõimeline;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskusega;
 • eesti keele tase C1 ning väga hea suuline ja kirjalik eestikeelne eneseväljendusoskus ja vene keele oskus suhtlustasandil, kasuks tuleb inglise keele oskus;
 • omama juhiluba (B2);
 • omama teadmisi eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest;
 • kasuks tuleb spordi-ja haridusevaldkonna tundmine.
Kandideerijatel esitada:
 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • visioon spordikooli juhtimisest, majandamisest ja töökorraldusest;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 12. juuli 2021 kella 12.00ks Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi märgusõna „Jõhvi Spordikooli direktori konkurss" või e-posti aadressil johvi@johvi.ee.


Täiendav info tel  523 5515.