Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi eakate ja puuetega inimeste spetsialisti ametikoha täitmiseks

Eakate ja puuetega inimeste spetsialisti ametikoha eesmärgiks on tagada eakatele, erivajadustega inimestele heaolu ja võrdsed võimalused toetava tugivõrgustiku loomisega.

 

Nõuded kandidaadile:

 • sotsiaaltöö kõrgharidus;
 • eelnev töökogemus sotsiaalvaldkonnas, soovitavalt töös eakate või puuetega inimestega;
 • teadmised abi osutamisest juhtumikorralduse põhimõttel;
 • teadmised ja kogemus sotsiaalvaldkonna võrgustikutööst;
 • sotsiaalhoolekannet reguleerivate õigusaktide tundmine ning nende kasutamisoskus;
 • teadmised asjaajamisest ja haldusmenetlusest;
 • dokumendihaldussüsteemide tundmise ja kasutamise oskus;
 • hea meeskonnatöö oskus;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, vene keele valdamine suhtlustasandil;
 • olema avatud koostööks, hea suhtlemisoskusega, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja suutma töötada iseseisvalt, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Sirli Tammiste e-posti aadress: sirli.tammiste@johvi.ee

Omalt poolt pakume:
 • toetavat ja sõbralikku meeskonda;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • kaasaegseid ja töötajasõbralikke töötingimusi.

Dokumendid esitada hiljemalt 25. veebruariks 2022 digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 3363751 ja 5342 1332.