« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi ehitus- ja projekteerimisspetsialisti ametikoha täitmiseks

Ootame Sind oma meeskonda, kui Sind ei rahulda rutiinne töö kontorilaua taga, vaid tahad olla pidevas liikumises ning oled valmis reageerima erinevatele sündmustele ehitussektoris. Kui Sa oled hea suhtleja, omad ehitusalast kõrgharidust, oskad tagada tegevuse erapooletuse ja objektiivsuse ning suudad saavutada kergesti kontakti ning säilitada ka keerulistes olukordades enesekontrolli.

 

Ehitus- ja projekteerimisspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehituslike ja projekteerimisalaste küsimuste lahendamine:

 • ehitus- ja riikliku järelevalve teostamine;
 • hoonete ja rajatatiste kasutusele eelneva kontrolli läbiviimine;
 • nõustamine ehitamisega seotud küsimustes;
 • eskiiside ja eelprojektide koostamine;
 • nõustamine projekteerimisega seotud küsimustes

Ehitus- ja projekteerimisspetsialisti kandidaadilt ootame:
 • ehitusalast haridust;
 • eelnev töökogemus ehituse, projekteerimise või järelevalve valdkonnas;
 • vähemalt viieaastast töökogemust ehitussektoris;
 • eesti keele valdamist kõnes ja kirjas kõrgtasemel ning vene keele oskust kesktasemel; 
 • hea arvuti kasutamise oskust, sh projekteerimistarkvara kasutamise oskust;
 • ehitusalase seadusandluse ja standardite tundmist;
 • kohusetundlikkust, algatus- ja vastutusvõimelisust ning lahendustele orienteeritust;
 • väga hea suhtlemisoskus;
 • B-kategooria juhiluba olemasolu.

Kasuks tuleb: 

 • eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
 • kogemus haldus- ja väärteomenetluse läbiviimisel;
 • valmidus ennast pidevalt täiendama ja arendama;
 • põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • ehitusinseneri (tase 6 või kõrgema) kutsetaseme olemasolu.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Konkursi kontaktisik on Natalia Abel e-posti aadress natalia.abel@johvi.ee

Dokumendid esitada 25. augustiks 2019 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse ehitus- ja projekteerimisspetsialist" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3770 või 518 2916.