Korralduse eelnõu "Ühissõidukipeatuste kohanimede muutmise, määramise ja kehtetuks tunnistamise" avalikustamine

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.
 
Jõhvi Vallavalitsus avalikustab Jõhvi Vallavalitsuse korralduse eelnõu „Ühissõidukipeatuste kohanimede määramine,  muutmine ja kehtetuks tunnistamine ".
 
Kirjalikke ettepanekuid on võimalik esitada 22. juunini 2022. Ettepanekud saata aadressile Kooli 2, Jõhvi, 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.
 
Eelnõu koos lisadega on leitav: https://www.johvi.ee/koha-aadresside-korrastamine