Energiakulude hüvitamisest (täiendatud 04.01.2022)

Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistus alustab 12. jaanuarist 2022 avalduste vastuvõtmist Jõhvi valla elanike eluruumide energiakulude kallinemisest tingitud hinnatõusu kompenseerimiseks. Energiakulusid hüvitatakse üksi elavale isikule või perekonnale, kelle kuu keskmine sissetulek on perioodil, mille eest toetust taotletakse võrdne või väiksem perekonna sissetuleku piirmääraga.
Sissetuleku piirmäär ühe pereliikme kohta on 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta sama summa koefitsiendiga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed koefitsiendiga 0,3. Perekonnaliikmeteks loetakse isikuid, kes elavad rahvastikuregistrijärgselt Jõhvi vallas, samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine.
Toetust makstakse tagasiulatuvalt 5 kuu tarbitud energiakulude eest. Taotlusi saab esitada kuni 2022. aasta 31. maini. Energiakulude hüvitamise aluseks võetakse lisaks sissetulekutele ka igakuiselt tarbitud energiakulud.
Jõhvi vallas kuuluvad vastavalt riigihalduse ministri määrusele hüvitamisele elektrienergia piirmääraga 120 eurot /MWh, (12 s/kWh )ja gaasikulu piirmääraga 49 eurot/MWh, (4,9 s/kWh)
 
NB! Kaugkütte kulu ei kuulu kompenseerimisele, kuna kaugkütte hind Jõhvi valla kaugkütte võrgupiirkonnas on väiksem (63 eurot/MWh), kui määrusega kehtestatud piirmäär 78 eurot/MWh.
Energiakulude kallinemise hüvitamise toetuse saamiseks tuleb alates 12. jaanuarist 2022 pöörduda Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistusse (Kooli 2). Soovitame inimestel eelnevalt konsulteerida sotsiaaltoetuste spetsialistidega telefonitsi, kas isikul või perel on võimalik toetust saada. Info ja konsultatsioonid telefonidel 53452269, e-mail: sirle.lumiste@johvi.ee, 51941950, e-mail: moonika.raitsak@johvi.ee
Põhjalikum info energiakulude hüvitamise kohta energiakulude hüvitise rubriigist, kuhu on lisatud taotlusvorm (sh elektrooniline) ning hüvitise arvestamise kalkulaator, mis võimaldab inimestel endal välja arvutada, kas neil on võimalik toetust saada ja mis ulatuses.