Jõhvi ARNO


2020.aastast Jõhvi vald hakkab haldama haridusvaldkonna teenuseid ARNO keskkonnas.

Ligipääs e-keskkonnale on võimaldatud allpool oleva lingi kaudu.

https://piksel.ee/arno/johvi

Arno on tarkvarasüsteem haridusteenuste haldamiseks, millele on turvalist kanalit pidi juurdepääs ka haridusasutustele ja lapsevanematele.

Jõhvi Arno katab praegusel hetkel järgmised haridusteenuste halduse funktsioonid:

  • lasteaiakoha taotlemine;
  • lasteaiatasu soodustuse taotlemine;
  • lasteaiast lahkumise taotluse esitamine;
  • eelkooli taotluse esitamine Jõhvi valla põhikoolidesse;
  • vastuvõtutaotluste ning koolist lahkumise taotluste esitamine Jõhvi valla põhikoolidesse ja Jõhvi riigigümnaasiumisse;
  • esimese klassiõpilaste koolitoetuse taotluste vastuvõtt.

 

 
ametikoht nimi telefon

e-post

Abivallavanem kultuuri-, spordi- ja arengu valdkonnas Jüri Konrad
 
tel 336 3755
 
jyri.konrad@johvi.ee

Haridus-,kultuuri- ja spordinõunik 

Maria Laanemäe

tel 336 3760
mob 5300 8227
maria.laanemae@johvi.ee