Tule tööle: Jõhvi Lasteaiad kuulutab välja avaliku konkursi Sipsiku maja vene õppekeelega rühma ÕPETAJA ametikoha täitmiseks.

 

Kandidaatidele esitavad nõuded:

  • vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 "Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele;

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus;
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 8. jaanuariks 2019 e-aadressile rutt.koster@johvi.ee. Lisainformastioon personalijuhi telefonil 5205441.

-----------------------------------------------------------------

Pedagoogiline konverents taasavatud Jõhvi Vene Põhikoolis

 

Pedagoogiline konverents teemal „Üleminek lasteaiast kooli keeleõppe järjepidevuse ning edasijõudmise tagamisel" toimus neljapäeval 15. novembril 2018  taasavatud Jõhvi Vene Põhikoolis.
Konverents oli korraldatud Jõhvi Vallavalitsuse hariduse, kultuuri ja noorsootöö teenistuse poolt ning vastava valdkonna abivallavanema Jelena Bezvoditskaja eestvedamisel.
Konverentsist võtsid osa Jõhvi, Kohtla-Järve, Narva, Kiviõli, Sillamäe, Narva-Jõesuu, Maidla ja Toila lasteaia -ning kooli õpetajad.

Konverentsi peaesinejateks olid Haridus-ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert  Tiina Peterson ning Jõhvi Lasetaiad direktor Raili Oks, kes jagasid oma mõtteid ning kogemusi konverentsi teemal.
Konverentsi osana toimusid ka töötoad, kus Jõhvi koolide ning lasteaia õpetajad jagasid uuenduslikke kogemusi ja edulugusid keeleõppest, keelekümbluse metoodilistest lahendustest ning eelkooli läbiviimisest.

 

                  

 

 

                 

Toimetaja: MARIA LAANEMÄE