Turvakoduteenus

Turvakoduteenus on ajutine teenus, mida osutatakse lastele, kelle elu, tervis või eakohane areng on ohus ja täisealistele isikutele, kes vajavad turvalist keskkonda.

Turvakoduteenusele suunamise aluseks on sotsiaalteenistuse ametniku otsus, mis fikseeritakse kirjalikult 72 tunni jooksul alates abivajaja paigutamisest teenusele.

Turvakoduteenuse eest tasumise aluseks on sotsiaalkomisjoni otsus ja teenuse osutaja poolt esitatud arve.

Lastekaitse heaolu spetsialist:

Ene Eljas tel: 336 3775, 5201193, ene.eljas@johvi.ee

Lastekaitse heaolu spetsialist:

Külli Veidemann tel: 336 3776, 5196 5027, kylli.veidemann@johvi.ee

Peresotsiaaltöötaja:

Pille Rüütel tel: 336 3774, 53426798, pille.ruutel@johvi.ee