19.07.19

Suvelaagri tuusiku toetus 

Laste suvelaagrite tuusikute maksumus kompenseeritakse vallavalitsuse sotsiaalteenistuses arvel olevate perede (vähekindlustatud, eestkoste, lasterikkad) lastele, võttes aluseks vanema (või eestkostja) avalduse, kulutusi tõendavad maksedokumendid ja sotsiaalkomisjoni otsuse. Eraldatud summa kantakse üle lapsevanema arveldusarvele. Juhul kui vanemad ei oma võimalusi laagrituusiku eest tasumiseks võib sotsiaalkomisjon otsustada erandkorras tasuda tuusiku maksumus otse vastavale organisatsioonile esitatud arve alusel.

Taotluse vorm (*.pdf)

Info telefonil 336 3774, 53426798, peresotsiaaltöötaja Pille Rüütel