12.03.19
Isiku surma registreerimiseks tuleb seitsme päeva jooksul alates inimese surmapäevast või surnud inimese leidmise päevast esitada perekonnaseisuasutusele avaldus.
 
Rahvastikuregistris surmakande koostamise aluseks on ametniku poolt eeltäidetud avaldus.
 
Surma registreerimiseks esitab perekonnaseisuasutusse avalduse surnu abikaasa, sugulane või keegi teine, kellel on andmeid inimese surma kohta.
 
Surma registreerimiseks esitatakse:
  • avaldaja isikut tõendav dokument;
  • arstlik surmateatis;
  • surnu isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart);
  • abikaasa surma korral abielutunnistus, kui abielu andmed ei ole kantud Eesti Rahvastikuregistrisse.
Välisriigi dokument (välisriigis väljaantud abieludokument) peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti.
 
Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.
 
Surma registreerimisel esitatud surnu isikut tõendavad dokumendid jäävad perekonnaseisuametisse. Kui dokument on välja antud Eestis, toimetab perekonnaseisuasutus selle politsei- ja piirivalveametile, kui välismaal, siis saadetakse see vastava riigi esindusse.
 
Koostatud surmakande alusel väljastatakse surmatõend.
 
Surma saab registreerida kohale tulles järgmistel vastuvõtuaegadel:
  • esmaspäeviti ja teisipäeviti 9:00 – 12:00; 14:00 – 16:00
  • kolmapäeviti 9:00 – 13:00
  • neljapäeviti 9:00 – 12:00; 14:00 – 17:00
  • reedeti 9:00 – 15:00
Riiklikel pühadel, kui need satuvad vastuvõtu päevadele, vastuvõtte ei toimu.
 
Lisainfo: Ksenia Petrova, tel 332 1252, e-post ksenia.petrova@johvi.ee või Raissa Gorski, tel 332 1222, e-postraissa.gorski@johvi.ee
 
Toetused
 
Alates 1. jaanuarist 2018 on ette nähtud matusetoetus Jõhvi vallas elanud isiku matmise kompenseerimiseks. Vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 20. detsembri 2018 määruse nr 42 "Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" §-le 33 määratakse ja makstakse matusetoetust rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas elukohta omanud isiku surma korral või isikule, kes elab rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas ning kes taotleb toetust sellise isiku matuse kulude katmiseks, kellel puudub rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei olnud võimalik toetust saada tema elukohajärgsest omavalitsusest. Matusetoetust eraldatakse 250 eurot ning toetuse maksmise aluseks on matmist korraldava isiku avaldus ja surmatõend. Matusetoetuse määrab sotsiaaltoetuste spetsialist.
 
 
 
Toimetaja: PIIA LIPP