3.09.18

Sünnitoetus ja kinkekaart 

Sünnitoetuse maksmise alusteks on:

  • rahvastikuregistrijärgne lapse elukoht Jõhvi vallas hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul alates sünni registreerimisest;
  • lapsevanema rahvastikuregistrijärgne elukoht Jõhvi vallas vähemalt üks aasta enne lapse sündi;
  • vanema isiklik avaldus;
  • lapse sünnitunnistus.

Sünnitoetuse määraks ühe lapse kohta on 256 eurot. Kui lapse mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on registreeritud Jõhvi vallas vähemalt üks aasta enne lapse sündi; makstakse sünnitoetust ühe sünnitoetuse määra ulatuses. Ühe lapsevanema vähemalt aastase sissekirjutuse puhul Jõhvi vallas makstakse sünnitoetust pool sünnitoetuse määrast. Erijuhtude korral lähtutakse sünnitoetuse maksmisel igast konkreetsest juhtumist eraldi ning aluseks on valla sotsiaalkomisjoni otsus. Sünnitoetus kantakse toetust taotlenud vanema pangakontole 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.
Avaldus sünnitoetuse saamiseks tuleb valla sotsiaalteenistusele esitada hiljemalt 60 päeva jooksul lapse sünni päevast arvates. Sünnitoetus makstakse välja lapse sünniaasta jooksul. Novembri- ja detsembrikuu sünnitoetuse võib välja maksta ka sünnile järgneval aastal, kuid mitte hiljem kui 90 päeva peale lapse sündi.

Jõhvi vallas rahvastikuregistrijärgset elukohta omaval vanemal (sõltumata registreeringu ajast), on 30 päeva jooksul peale lapse elukoha registreerimist Jõhvi vallas õigus kinkekaardile väärtuses 70 eurot. Sünnitoetust ja kinkekaarti ei väljastata, kui üks vanematest on saanud sünnitoetust või muid lapse sünniga seotud hüvitisi mõnest teisest omavalitsusest. Vallavalitsusel on õigus teostada vastavaid päringuid teistesse omavalitsustesse.

Taotluse vorm (*.pdf)

Info telefonidel 336 3776 sotsiaaltoetuste spetsialist Karin Orel ja 333 1184 sotsiaaltoetuste spetsialist Sirle Lumiste
Toimetaja: SIRLI TAMMISTE