3.02.23

Sünnitoetus ja kinkekaart 

Sünnitoetuse maksmise alusteks on:

1) rahvastikuregistrijärgne lapse elukoht Jõhvi vallas hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul alates sünni registreerimisest;
2) lapse ühe vanema, üksikvanema või muu lapse seadusliku esindaja rahvastikuregistrijärgne elukoht Jõhvi vallas vähemalt kuus kuud enne lapse sündi ja teise vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht jõhvi vallas hiljemalt lapse sünni registreerimisest.
 

Toetuse määraks ühe lapse kohta on 750 eurot.
Toetus makstakse välja kolmes osas:
 1) pärast lapse sündi – 250 eurot;
 2) lapse aastaseks saamisel – 250 eurot;
 3) lapse kahe aastaseks saamisel – 250 eurot.

Toetuse teine ja kolmas osa makstakse tingimusel, et laps ning mõlemad lapse vanemad, üksikvanem või muu lapse seaduslik esindaja on rahvastikuregistrijärgselt katkematult Jõhvi valla elanikud alates lapse sünni registreerimisest kuni lapse kaheaastaseks saamiseni.

Avaldus sünnitoetuse saamiseks tuleb valla sotsiaalteenistusele esitada hiljemalt 60 päeva jooksul lapse sündimise päevast arvates, kuid mitte hiljem kui jooksva eelarve aasta lõpuks. Toetuse esimene osa makstakse välja hiljemalt 14 tööpäeva jooksul päras kõikide vajalike dokumentide esitamist taotleja poolt esitatud arveldusarvele. Toetuse teine ja kolmas osa makstakse taotleja poolt esitatud arveldusarvele uue avalduse esitamisel hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast lapse ühe- ja kaheaastaseks saamist.

Jõhvi vallas rahvastikuregistrijärgset elukohta omaval vanemal (sõltumata registreeringu ajast), on 30 päeva jooksul peale lapse elukoha registreerimist Jõhvi vallas õigus kinkekaardile väärtuses 70 eurot. Sünnitoetust ja kinkekaarti ei väljastata, kui üks vanematest on saanud sünnitoetust või muid lapse sünniga seotud hüvitisi mõnest teisest omavalitsusest. Vallavalitsusel on õigus teostada vastavaid päringuid teistesse omavalitsustesse.

Taotluse vorm (*.pdf) (*-docx)

Info telefon 333 1184 sotsiaaltoetuste spetsialist Sirle Lumiste, sotsiaaltoetuste spetsialist Moonika Räitsak 336 3769