9.02.22

Jõhvi Vallavalitsuse struktuur on kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse korraldusega nr 73 07.12.2021

Vallavalitsuse struktuurskeem