Jõhvi Vallavalitsuse rakenduskõrgharidusõppe stipendium

Jõhvi Vallavalitsuse stipendium Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži  üliõpilasele on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õpimotivatsioonile ja õpitava eriala tutvustamisele Jõhvi valla üldhariduskoolides.

Jõhvi Vallavalitsuse stipendium määratakse allpool toodud tingimustel kuni kahele Jõhvi vallas elavale kolledži üliõpilaslele üheks õppeaastaks. 

Stipendiaadi valikul arvestatakse:

  • head õppeedukust;
  • ühiskondlikku aktiivsust;
  • õpitava eriala seotust Jõhvi valla arenguga;
  • sissekannet Jõhvi linna elanike registrisse;
  • Jõhvi valla ühes üldhariduskoolis läbiviidava loengu teesidega. 

 

Stipendiumi suurus alates 2015. aastast on 500 eurot.

Stipendiumi statuut

 

2019. aasta stipenidaat
Veronica Baranova (masinaehitus,-ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise eriala)

2018. aasta stipenidaat
Aleksei Kazakov (masinaehitustehnoloogia eriala)

2017. aasta stipenidaat
Edgar Kaljusaar (masinaehitustehnoloogia eriala)

2015. aasta stipenidaat
Airika Andrus (rakendusinfotehnoloogia eriala)

2012. aasta stipenidaat
Sergei Jekimov (hoonete ehituse eriala)

2011. aasta stipenidaat
Kirill Spektor (ehitustehnika eriala)

2010. aasta stipendiaadid
Artur Puzinas (energeetika eriala)
Alla Litvihh (ehiotustehnika eriala)

 

Stipendiumi saab taodelda TTÜ Virumaa Kolledži kaudu.

 

Lisainfo:

Tallinna Tehnikaülikool Virumaa Kolledž

Järveküla tee 75, Kohtla-Järve
Ida-Virumaa, 30322, Eesti

Telefon: +372 336-3920
E-post: vk@taltech.ee

https://www.ttu.ee/asutused/virumaa-kolledz/vk-kolledz/vk-kontakt/