Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas

Kirjeldus         

Toetuse andmise eesmärgiks on soodustada ja luua tingimused spordi harrastamiseks ja sportlikuks eluviisiks Jõhvi valla elanikele ning võimaldada sportlikku eneseteostust noortele vanuses 6-21 aastat.

 

Õigusakt

Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas

Toetuse liigid

Vallaeelarvest makstavad toetused on:
1) spordiklubi tegevustoetus;
2) noortespordi tegevustoetus (pearaha);
3) treeneri tööjõukulu toetus;

4) spordiürituse läbiviimise toetus;
5) sportlike saavutuste toetus.

Taotluste esitamise tähtajad

(1) Spordiklubi tegevustoetuse, noortespordi tegevustoetuse ja treeneri tööjõukulu toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu taotluse hiljemalt 1. novembriks.

(2) Spordiürituste läbiviimise toetust on võimalik taotleda Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu kaks korda aastas: 1. november ja 1. mai.

(3) Sportlike saavutuste toetuse taotlus esitatakse Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu hiljemalt järgmise aasta 10. jaanuariks.

 

Taotlus esitatakse Jõhvi valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi SPOKU kaudu.

Aruandlus 

Juhendmaterjal aruannete esitamise teemal SPOKU kaudu

Eraldatud toetused 2024

Jõhvi valla 2024. aasta eelarvest eraldatava spordivaldkonna toetuse andmine