Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada abivajajal ja tema hooldajal kasutada transpordivahendit sõitmiseks inimese toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse, kui inimene oma erivajaduse tõttu ühistransporti või mingit muud transpordivahendit kasutada ei saa.
Sotsiaaltransporditeenust osutatakse juhuveona ning osutatakse reeglina tööpäevadel, puhkepäevadel teenuse osutamine toimub erandkorras sotsiaalteenistuse vastava spetsialisti otsuse alusel.
Sotsiaaltransporditeenust on õigus saada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, avalike teenuste kasutamiseks või tööle või õppeasutusse sõitmiseks.
 

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise tingimused ja kord Jõhvi vallas § 56 - 59

Taotluse vorm (soovituslik) vorm (pdf)  , vorm (täidetav)

Eakate-ja puuetega inimeste spetsialistide kontaktid:

Kersti Vihmann - telefon 336 3773, 5306 8566,  kersti.vihmann@johvi.ee
Marika Freiberg - telefon 336 3749, 5883 9896, marika.freiberg@johvi.ee