Segapakendi kogumiseks on erinevad võimalused

Kollaste segapakendikonteinerite (600 l) tühjendamine toimub kaks korda kuus graafiku alusel.

Korteriühistute territooriumitel asuvad kollased 600 liitrilised segapakendikonteinerid tühjendatakse tasuta. Korteriühistu peab tagama veopäeval mahutile juurdepääsu ja jälgima, et segapakendikonteinerisse ei paigutataks muid jäätmeid. Konteinerisse sobivad ainult kodumajapidamises tekkivad pakendijäätmed.

Jaanuaris 2021 segapakendi konteinerite tühjendamine Ekovir OÜ poolt (korraldatud Jõhvi Vallavalitsuse poolt) toimub 12.01 ja 26.01.

Segapakendite konteinerite asukohad

 

Pakendikonteineri teenuse tellimine

Juhul, kui korteriühistul puudub Jõhvi Vallavalitsuse poolt paigaldatud "kollane" segapakendi konteiner, on võimalik sõlmida lepingut Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-ga (TVO). TVO pakendikonteineri teenus sisaldab: tasulist konteineri ning tasuta konteineri teenindust vastavalt tühjendusgraafikule. Pakendikonteineri teenuse saate tellida SIIT .

Pakendikotiteenus eramajadele

Samalt TVO-s saavad tellida pakendikoti teenust eramajad. Pakendikott on tasuta ja mugav võimalus vabaneda kodumajapidamises tekkivatest pakenditest, vähendades samas kulutusi olmejäätmete äraveoks. Tasuta pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant. Pakendikoti teenuse saab tellida SIIT .

 

Toimetaja: SVETLANA JÜRGENS