Ravimitoetus

Ravimitoetust makstakse retseptiravimite maksumuse kompenseerimiseks:

1) üksi elavale pensioni saavale vähekindlustatud isikule*;

2) osalise või täieliku töövõimekaotusega  vähekindlustatud isikule või isikule kelle igakuine sissetulek ühe perekonnaliikme kohta ei ole suurem kui 400 eurot;

3) riikliku toimetulekutoetuse saajale.

Ravimitoetust ei maksta rohkem kui 120 eurot kalendriaastas. Toetuse määramise ja selle suuruse otsustab sotsiaalteenistuse vastav spetsialist, erandjuhtudel kaalutlusotsusena vallavalitsuse sotsiaalkomisjon arvestades taotleja põhjendatud huve.

Taotluse vorm (*.pdf)

Lisaks taotlusele tuleb esitada kulutusi tõendavad dokumendid.

Eakate-ja puuetega inimeste spetsialistide kontaktid:

Kersti Vihmann - telefon 336 3773, 5306 8566,  kersti.vihmann@johvi.ee

Marika Freiberg - telefon 336 3749, 5883 9896, marika.freiberg@johvi.ee 

*Vähekindlustatud isikuks loetakse perekonda või leibkonda, kelle sissetulek iga pereliikme kohta on väiksem kui kahe ja poolekordne kehtiv toimetulekupiiri määr.