3.09.18

Raske ja sügava puudega inimestele täiendava sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine

Toetust makstakse kui raske või sügava puudega isikul on tekkinud lisakulutused seoses kõrvalabivajadusega ning tema toimetulekut ei ole võimalik toetada teenuste või muu abi osutamisega.
Toetust 27 eurot kuus makstakse täisealisele inimesele juhul kui sügava puudega isik vajab kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet ööpäevaringselt.
Toetust 17 eurot kuus makstakse raske puudega isikule kui ta vajab kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet igal ööpäeval.

Toetust ei maksta isikule, kellele on määratud raske puue, kuid ta ei vaja hindamisaktist tulenevalt pidevat igapäevast kõrvalist abi. Samuti ei maksta toetust isikule, kelle kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagab pereliige (nt abikaasa, täisealine laps, lapselaps).

Taotluse vorm https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4250/2201/6056/Lisa1.pdf#

Hindamisakt https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4250/2201/6056/Lisa2.pdf#

Info telefonil 336 3773, 53068566, eakate-ja puuetega inimeste spetsialist Kersti Vihmann

Toimetaja: SIRLI TAMMISTE