15.07.19

Puhkusel olevad teenistujad

Majandusspetsialist Aivo Tamm 1. - 28.07.2019

Raamatupidaja Heli Einstein 8. - 28.07.2019 ajavahemikul 8. - 14.07.2019 asendab Ljubov Liiv, tel 336 3762 ning 15.-28.07.2019 asendab Riina Tamberg, tel 336 3763

Järelevalveinspektor Margus Piirson 8. - 21.07.2019

Registripidaj Külli Korsten 8. - 21.07.2019, asendab Merike Vahe, tel 336 3741

Hankespetsialist Mare Rebban 9.07. - 22.08.2019

Raamatupidaja Ljubov Liiv 15. - 28.07.2019, asendab Niina Kulakova, tel 336 3743

Personalispetsialist Natalia Agejeva 15. - 28.07.2019, asendab Aksana Pungas, tel 336 3746

Järelevalvespetsialist Svetlana Jürgens 15. - 28.07.2019

Perekonnaseisuametnik Ksenia Petrova 16. - 29.07.2019, asendab Irina Saltruk, tel 3321226

Maakorraldaja Serli Murik 18. - 31.07.2019

Arendusnõunik Rein Luuse 22.07. - 11.08.2019

Administraator Merike Vahe 22.07. - 11.08.2019, asendab Külli Korsten, tel 336 3741

Peresotsiaaltöötaja Pille Rüütel 29.07. - 18.08.2019, asendab Ene Eljas, tel 336 3775

 

 

 

 

Toimetaja: AKSANA PUNGAS