Prillide toetus

Prillide toetust makstakse nägemisteravust korrigeerivate prillide maksumuse kompenseerimiseks:
1) üksi elavale pensioni saavale vähekindlustatud isikule*;
2) osalise või täieliku töövõimekaotusega  vähekindlustatud isikule või isikule kelle igakuine sissetulek ühe perekonnaliikme kohta ei ole suurem kui 400 eurot;
3) riikliku toimetulekutoetuse saajale.
Toetust makstakse kuni 100 eurot, üks kord kahe kalendriaasta jooksul. Toetuse määramise ja selle suuruse otsustab sotsiaalteenistuse vastav spetsialist, erandjuhtudel kaalutlusotsusena vallavalitsuse sotsiaalkomisjon arvestades taotleja põhjendatud huve.
 

Taotluse vorm (*.pdf)

Lisaks taotlusele tuleb esitada kulutusi tõendavad dokumendid.
 
Eakate-ja puuetega inimeste spetsialistide kontaktid:
Kersti Vihmann - telefon 336 3773, 5306 8566,  kersti.vihmann@johvi.ee
Marika Freiberg - telefon 336 3749, 5883 9896, marika.freiberg@johvi.ee 
 
* Vähekindlustatud isikuks loetakse isikut, kelle sissetulek on väiksem kui kahe ja poolekordne kehtiv toimetulekupiiri määr.