Noortevolikogu

Jõhvi Noortevolikogu koosseis:

 1. Ksenia Kjasperova (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)
 2. Uljana Kuzmina (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)
 3. Maria Tumko (Jõhvi Kesklinna Kool)
 4. Melania Melter (Jõhvi Põhikool)
 5. Dmitri Petrov (Jõhvi Kesklinna Kool)
 6. Ines Reisi (Jõhvi Gümnaasium)
 7. Sandra-Leen Kallavus (Jõhvi Gümnaasium)
 8. Markus Oliver Annuk (Kood/Jõhvi)
Jõhvi noortevolikogu e-post: noortevolikogu@johvi.ee
 

Mis on noortevolikogu?

Jõhvi valla noortevolikogu eesmärk on kaitsta noorte huvisid vallas, innustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.
Noortevolikogu arutab valla pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid teemasid ning teeb nende kohta ettepanekuid nii volikogule kui ka Jõhvi Vallavalitsusele, alati lähtudes noorte vajadustest ja huvist.

Jõhvi valla noortevolikogu tööd reguleerib Jõhvi Vallavolikogu 22.08.2019 määrus nr 59 "Jõhvi valla noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus".

Mis on noortevolikogu pädevuses?

 • Arutada valla noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid volikogule ja valitsusele.
 • Toetada ja aidata kaasa valla noorsootöö arendamisele.
 •  Algatada noorteprojekte.
 • Teha koostööd valla noortekeskuse ning haridusasutuste õpilasesindustega.
 • Vahendada teavet volikogu ja valitsuse ning noorte vahel.
 • Teha koostööd teiste omavalitsuste noortevolikogudega.

 

Lisainfo:
Maria Laanemäe
Haridusnõunik
tel 336 3760
mob 5300 8227
maria.laanemae@johvi.ee