Noorsootöö

Mis on noorsootöö?

Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda.

Noorsootöö korraldamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;

tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;

noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;

noorsootöö toetab noorte omaalgatust;

noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.

Allikas: Noorsootöö seadus


JÕHVI AVATUD NOORTEKESKUS

Jõhvi Avatud Noortekeskus on Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse struktuuriüksus, mille peamine eesmärk on noorsootöö korraldamine ja selle edendamine Jõhvi vallas. Jõhvi Avatud Noortekeskus on koht, kus toetatakse noori nende ideede elluviimisel ning pakutakse eesmärgipärast vaba-aja veetmise võimalust.
Noortekeskus asub Jõhvi kunstikooli ruumides, aadressil Hariduse 3, ning ootab noori vanuses 7-26 eluaastat. Noortekeskuses on võimalik mängida  piljardit, x-boxi, lauamänge, tegeleda robotroonikaga, harjutada kätt DJ puldil, meisterdada, laenutada jalgrattaid, kokata, ja oma vaba aega sõprade seltsis veeta.
Noortekeskuse ruume on võimalik rentida (L-P) sünnipäevadeks või muudeks koosviibimisteks.

JÕHVI ÕPILASMALEV
Jõhvi noortekeskus korraldab igal suvel õpilasmalevat, mis on suunatud 13-18 aastastele noortele. Õpilasmalev on suvelaagri formaat, mille eesmärk on noorte töökasvatuse ja aktiivse vaba-aja veetmise ühendamine.
*Jõhvi noortekeskuse tegevused on keskust külastavatele noortele tasuta!
 

KONTAKT

Jõhvi Avatud Noortekeskus 

Hariduse 3, Jõhvi

 

Avatud: E-R 12:00-19:00 

Telefon: +372 511 0619 

E-mail: 

Noorsootööjuht: noortekeskus@johvi.ee 

Noorsootöötaja: nooredjohvikad@johvi.ee