Noorsootöö

Mis on noorsootöö?

Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda.

Noorsootöö korraldamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

  • noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;
  • tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;
  • noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;
  • noorsootöö toetab noorte omaalgatust;
  • noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.

Allikas: Noorsootöö seadus

 

Jõhvi valla noorsootöö asutused

Jõhvi Avatud Noortekeskus on Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse struktuuriüksus, mille peamiseks eesmärgiks on  kaasaitamine noorsootöö korraldamisel ning edendamisel Jõhvi vallas.

Noortekeskus on Jõhvi õpilasmaleva eestvedaja ning noortele suunatud ürituste kaasalööja.

Noortekeskus "Noored Jõhvikad" pesitseb Jõhvi kunstikooli ruumides aadressil Hariduse 3, Jõhvi ning ootab igas vanuses noori.

Noortekeskuses on võimalik mängida lauatennist, piljardit, lauamänge, kuulata muusikat ja niisama oma aega sisustada. 

 

Keskuses tegutsevad järgmised huviringid:

  • Käsitööring - kolmapäeviti kellast 12.00 - 16.00 
  • Robootika ring - neljapäeviti kellast 12.00 -16.00

 

Jõhvi Avatud Noortekeskus 

Hariduse 3, Jõhvi 

Avatud E-R 12:00-19:00

Noorsootöötajad:  Janika Juuse, telefon: 5628 5780 ja 511 0619  
Noorsootöötaja: Tiina Unt, telefon: 58375935.

e-mail: noortekeskus@johvi.ee
nooredjohvikad@johvi.ee

FB Noored Jõhvikad

 

 

Toimetaja: MARIA LAANEMÄE