Talvise tänavahoolduse meelespea

Talve saabudes on hea meelde tuletada põhitõed ja nõuded, mis oma krundilt lund koristades ja libetusetõrjet tehes meeles tuleb pidada.

1. Lume- ja libedusetõrjet tee õigeaegselt, järjepidevalt ja vastavalt ilmaoludele (vajaduse korral mitu korda päevas).

2. Libedusetõrjeks kasuta graniidisõelmeid, liiva või vajadusel soola.

3. Ära kuhja kõnniteelt kokkulükatud lund sõiduteele ega vastupidi.

4. Kõnniteed puhasta arvestusega, et lisaks jalakäijale mahuks liikuma ka lapsevankri ja ratastooliga.

5. Kõnniteedelt kokkulükatud lume ladustamiseks võta kõigepealt kasutusele rohealad või leia sobiv koht oma kinnistu piires, alles seejärel vaaluta lumi kõnni- ja sõidutee vahele.

6. Puhasta kõnnitee kogu kinnistu ulatuses.

7. Puhasta lumest ja jääst kõik avalikult kasutatavad välistrepid, samuti hoovide sissesõidud.

8. Eemalda õigeaegselt räästasse tekkinud jääpurikad ja katuseservades olevad lumekogumid.

9. Parkimisel arvesta talviste oludega.

10. Ära jäta oma autot pikaks perioodiks tänavale seisma. Autole, mida pikemat aega ei kasutata või on see lihtsalt liikumisvõimetu, leia sobiv hoiukoht.