3.09.18

Lasteaiatoidu toetus

Munitsipaallasteaedade toidu maksumus kompenseeritakse Jõhvi valla sotsiaalteenistuses arvel olevatele toimetulekuraskustega peredele, eestkoste-, hooldus- ja lasterikastele (3 last ja enam) peredele.Toetuse määramise aluseks on vanema (eestkostja või ametliku hooldaja) avaldus, nõuetekohaselt esitatud dokumendid ja sotsiaalkomisjoni otsus. Toetuse määramisel võib arvesse võtta lapsevanema omaosaluse lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast ja valla eelarveliste vahendite piisavusest.

Taotluse vorm (*.pdf)

Info telefonidel 336 3776 sotsiaaltoetuste spetsialist Karin Orel ja

333 1184 sotsiaaltoetuste spetsialist Sirle Lumiste

Toimetaja: SIRLI TAMMISTE