Koduteenused

Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas iseseisvalt toime tulla. Koduteenuste osutamise eesmärk on abistada õigustatud isikuid kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa isiku elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu.
 
 Koduteenus hõlmab koduabi ja isikuabi:
1) koduabi on abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel kodus ja asjaajamisel väljaspool kodu, väljaarvatud füüsilist kontakti vajav abistamine;
 2) isikuabi on abistamine toimingute sooritamisel, mis nõuavad isikuga füüsilist kontakti ning sisaldab abistamist eneseteenindusel, sealhulgas pesemisel või pesemisvõimaluse korraldamisel, riietumisel, ravimi varustamisel, liikumisel ja hügieenitoimingutes.
 
 

Taotluse vorm (soovituslik) vorm (pdf), vorm (täidetav)

Eakate-ja puuetega inimeste spetsialistide kontaktid:

Kersti Vihmann - telefon 336 3773, 5306 8566,  kersti.vihmann@johvi.ee
Marika Freiberg - telefon 336 3749, 5883 9896, marika.freiberg@johvi.ee