Koalitsioonilepingu osapooled:
 • VL Ühiselt Jõhvi Eest
 • Eesti Reformierakond
 • Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Partnerid lähtuvad koostöös heatahte printsiibist ning töötavad koos ühiste eesmärkide nimel kogu valitsemise perioodi.
Taastame Jõhvi kui regionaalkeskuse maine
Selleks:
 • Muudame juhtimise Jõhvi vallas läbipaistvaks ja kontrollitavaks. Peame tähtsaks avatud valitsemist, mistõttu muudame kõik avalikud istungid
 • jälgitavaks ning lepingud ja hanked kodulehel leitavaks.
 • Värbamine vallavalitsusse ja hallatavatesse asutustesse toimub vaid teadmiste ja oskuste põhiselt.
 • Suhtleme lugupidavalt ja avatult oma rahvaga.
 • Kaasame Jõhvi elanikke oluliste otsuste tegemisse.
 • Oleme riigile väärikaks partneriks.
 • Toetame Jõhvi ja kogu Ida-Virumaa ühisprojekte ja teeme koostööd naaberomavalitsustega.
 • Oleme usaldusväärseks partneriks ettevõtjatele.
 • Taastame Jõhvi kui regionaalkeskuse maine.

Kehtiva koalitsioonilepinguga saab tutvuda SIIN.