2.07.20

Jõhvis, 25.juuni 2020.a.

Valimisliit Jõhvi Eest, Keskerakond, Reformierakond ning volikogu liikmed Teet Enok, Aleksander Romanovits, Roman Graf, Velli Naber sõlmisid Jõhvis koalitsioonilepingu Jõhvi valla arendamiseks ja valitsemiseks kuni 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisteni ning määrasid kindlaks peamised ühiste tegevuste suunad ja eesmärgid.ÜLDSÄTTED
Leping tugineb osapoolte valimisprogrammidele, mis koostati 2017. aasta valimisteks ning tuleneb Jõhvi valla arengukavast.
Lepingu põhieesmärk on Jõhvi valla olulisematele probleemidele lahenduste leidmine.
Koalitsiooni tegutsemisprogramm kogu volikogu tööperioodiks täpsustatakse vastavalt eelarvelistele võimalustele.
Lubame, et oleme oma valijatele mõistvaks ja usaldusväärseks partneriks, tegutseme jätkuvalt Jõhvi ja jõhvilaste heaks ning laste parema tuleviku nimel.
Viime lõpuni Jõhvi arengu jaoks olulised projektid.

 

Jõhvi koalitsiooni arenguplaan 2020-2021

ARENG 2021+
Teostame aktiivset projektitööd Euroopa Liidu, siseriiklike ja muude fondide rahaliste vahendite kaasamiseks valla arengusse ning jõhvilaste elukeskkonna parendamisse;
Taotleme riigilt toetusvahendeid ehitamaks keskraamatukogule uus hoone. Endine raamatukoguhoone saab oma majaks Jõhvis tegutsevatele teatritele;
Koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga arendame välja Jõhvi Jalgpallikeskuse;
Koostöös Maanteeameti ja Toila vallaga rajame Jõhvist kergliiklustee mere äärde (Toilasse)
 
HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ
Ehitame uue Jõhvi Põhikooli hoone (valmib aastaks 2022);
Liitume Ida-Virumaa Haridusklastriga;
Ehitame loodus- ja tehnikateaduste huvihariduskeskuse Narva mnt 16 õppehoones (EST/RUS programmi toel);
Ehitame uue skatepargi ja parkuuri ala noortele;
Laiendame WiFi leviala linna olulistes kohtades;
Uuendame täies mahus lasteaed Sipsik väliterriooriumi (uued mänguväljakud, loodusõpperada jm).
 
SOTSIAAL JA TERVISHOID
Suurendame sünnitoetust 1000 euroni, mis makstakse välja 4 aasta jooksul – tingimusega, et mõlemad vanemad on registreeritud Jõhvi elanikeks, v.a üksikvanemad;
Suurendame seeniorite (alates 70. eluaastast) juubelitoetust 80 euroni;
Toetame eakate päevakeskuse tegevust;
Toetame Toidupanga tegevust;
Jätkame korterite kohandamist füüsilise puudega inimestele;
Ehitame hooldekeskuse hoones (Kaare tn 3) 10 kogukonnas elamise teenuskohta ja käivitame teenuse.
 
KULTUUR, SPORT, VABA AEG, RELIGIOON
Jätkame seltside ja klubide ning kultuuri- ja spordiorganisatsioonide tegevuste toetamist;
Ehitame Jõhvi kergejõustiku staadioni (Hariduse tn koolidekompleksi juurde);
Ehitame lõpuni koolistaadion (Narva mnt 16 õppehoone juures);
Rekonstrueerime linnapargi (rajame purskkaevu, noorte ala, parandame teerajad, täiendame valgustust, uuendame pingid ja muud väikevormid, lisame puhkealasid);
Ehitame lemmikloomade harjutusväljaku;
Toetame Jõhvi kirikuid;
Jätkame Tammiku hiiekoha korrastamist ning hiietraditsiooni taaselustamist;
Korraldame ja muudame traditsiooniks Jõhvi tänavakunsti festivali – toome linnapilti juurde uusi värve, mustreid ja huvitavaid taieseid;
Loome uue traditsioonilise sündmuse Jõhvis – tervitusüritus „Kevade saabumine Ida-Virumaale".
 
MAJANDUS, TRANSPORT, HEAKORD
Koostöös kaubanduskeskusega Tsentraal heakorrastame Jõhvi Keskväljaku;
Jätkame intensiivselt linnatänavate ja kõnniteede parandamist;
Korrastame kalmistusisesed teed, parandame veevarustust ja valgustustingimusi;
Rajame lemmikloomade kalmistu;
Jätkame korteriühistute toetamist õuealade korrastamisel;
Ehitame koostöös Eesti Rautee AS-iga uue kergliikluse tunneli ja ühendame kõnniteedevõrgustikuga (Konsumi poe piirkonnas);
Rekonstrueerime linnasisese Narva maantee;
Taastame Jõhvi raudteevaksali hoone;
Jätkame amortiseerunud hoonete, kuuride ja garaažide lammutamist linnaruumi korrastamise eesmärgil;
Intensiivistame järelvalvet prahistamise vältimiseks. Jätkame jääkreostuse likvideerimist koostöös maaomanike ja elanikkonnaga;
Ehitame promenaadi pikenduse II etapi (mikrorajoonis, valmib aastaks 2022);
Ehitame Veski tänaval täies pikkuses kahesuunalise liikluse;
Arendame koostöös Ida-Virumaa Tööstusalade sihtasutusega uute ettevõtete asumist Jõhvisse – Jõhvi Äripargi turundamine ja II etapi planeerimine.
Rakendame kaasamise ja kodanikualgatuse edendamiseks kaasavat eelarvet.
 
MAAELU EDENDAMINE
Parandame tänavavalgustust valla maapiirkondades;
Tagame vallateede korrashoiu ja jätkame tiheasustatud piirkondades teedele tolmuvaba katte ehitamist;
Uuendame ja remondime Tammiku rahvamaja lavavalgustuse ja ruumid;
Toetame külaseltside tegevust;
Jätkame hajaasustuse programmi rakendamist Jõhvi vallas.

Toimetaja: HANNES ARUS