6.05.19

Isikliku tähtpäeva toetus (juubelitoetus)

Isikliku tähtpäevatoetuse saamise õigus on igal vanemaealisel isikul tingimusel, et tema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Jõhvi vallas vähemalt kuus kuud enne isiklikku tähtpäeva.

Isikliku tähtpäevana käsitletakse juubelisünnipäeva alates 70. eluaastast intervalliga viis aastat.

Isikliku tähtpäevatoetuse suurus on 70 eurot.

Isiklik avaldus tähtpäevatoetuse saamiseks tuleb valla sotsiaalteenistusele esitada hiljemalt 60 päeva jooksul isiklikust tähtpäevast arvates. Tähtpäevatoetus makstakse välja vanemaealise isikliku tähtpäeva-aasta jooksul. Novembri- ja detsembrikuu tähtpäevatoetuse võib välja maksta ka tähtpäevale järgneval aastal, kuid mitte hiljem kui 90 päeva peale tähtpäeva. Tähtpäevatoetus kantakse toetust taotlenud vanemaealise isiku pangakontole 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

InfoKarin Orel, tel 336 3776 , Sirle Lumiste, tel 333 1184 

Toetuse blankett

Toimetaja: PILLE RÜÜTEL