5.02.20

Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenust osutatakse puuetega inimestele, kes vajavad igapäevaelu toimingutes ja tegevustes füüsilist kõrvalabi. Isikliku abistaja teenuse osutamise aluseks on isiku avaldus, dokumendid, mis kajastavad teenuse vajadust ja sotsiaalkomisjoni otsus. Teenuse osutamiseks sõlmitakse teenus osutava isiku, vallavalitsuse ja teenuse saaja vahel kolmepoolne leping. Lepingusse märgitakse teenuse osutamise periood, maht, teenuse sisu, teenuse osutamise koht ning teenuse eest tasumise kord.

Info telefonil 336 3773, 53068566, eakate ja puuetega inimeste spetsialist Kersti Vihmann