Innovatsioonifond

TEADE:
 
Innovatsioonifond jätkab sama fookusteemaga ka 2024. aastal. Võttes arvesse, et:
  • 2023. a innovatsioonifondi taotlusvoor avanes aasta teises pooles, mistõttu ei ole kõik KOV-id ja kogukonnad oma koostööd veel täiel määral tööle saanud;
  • Elanikkonnakaitse/kriisivalmiduse vajadused KOV-ides ja kogukondades on võrdlemisi suured,
siis jätkame 2024. a kodanikuühiskonna innovatsioonifondi fookusteemana elanikkonnakaitse/kriisivalmiduse taseme tõstmisega.
 
2023. aastal kasutamata jäänud vahendid lisame 2024. a taotlusvooru eelarvele juurde. 
 
2024. a taotlusvooru avanemisest teavitab KÜSK uuel aastal oma kodulehe www.kysk.ee
vahendusel ning erinevate teavitus- ja infokanalite kaudu.
 
*******************************************************************
Siseministeerium on koostöös Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) käivitanud kodanikuühiskonna innovatsioonifondi, mille strateegiline eesmärk on nügida kohalikke omavalitsusi ja kogukondi loomaks ning arendamaks kaasavaid koostöö- ja kaasamisvorme. Samuti edendada ühelt poolt osalusdemokraatiat ning teisalt toetada elanike heaolu, turvatunnet ja koostööd inimeste ja ametkondade vahel.
 
Kohaliku omavalitsuse ja kogukondade elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse koostööprojektideks mõeldud kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2023. aasta taotlusvoorus tehakse rahastamisotsus jooksvalt, nii nagu neid taotlusi laekub, mitte ei jääda ootama taotluste esitamise lõpptähtaega 30. novembrit, et siis kõik otsusted korraga teha.
 
Innovatsioonifondist saab 2023. a. toetust taotleda:
• kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks (nt arutelud, ümarlauad, kriisirollide kaardistamine ja loomine, kriisivalmiduse liidrite määramine jne) kui need ei ole veel teada ja/või kokku lepitud kogukondlikult;
• konkreetsete elanikkonnakaitse vajaduste rahastamiseks (nt teenuste tellimine, inventari soetamine, elektri varustuskindluse tagamine, kriisivarude kaardistamine, soetamine ja täiendamine, kriisiplaani koostamine, varjumiskohad ja -kindlus jne).
 
Innovatsioonifondi kogueelarve 2023. aastal on kokku 875 000 eurot ning see avatakse kasutamiseks kohaliku omavalitsuse põhiselt. Iga kohaliku omavalitsuse kohta on määratud maksimaalne toetussumma, mille piires on mittetulundusühingutel ja/või seltsingutel võimalus taotlusi esitada.
Taotlejaks saab olla mittetulundusühing, mis tegutseb põhikirja järgi avalikes huvides või seltsing, mis tegutseb kirjaliku seltsingulepingu järgi avalikes huvides. Omafinantseeringu nõuet ei ole ja taotlusi saab esitada kuni 30. novembrini 2023.
 
Jõhvi Vallavalitsus teeb üleskutse Jõhvis tegutsevatele mittetulundusühingutele või seltsingutele, kes tunnevad antud fondist toetatavate tegevust vastu huvi ja soovivad koostöös valla ning Päästeametiga sealt toetust taotleda anda endast teada abivallavanem Ilmar Auna kontaktidel (ilmar.aun@johvi.ee, tel 5340 8002) hiljemalt 10. novembriks 2023.
 
Rohkem infot kodanikuühiskonna innovatsioonifondi kohta leiab KÜSK kodulehelt.