Huvitegevuse võimalused Jõhvi vallas:

Mis on huvitegevus?

Huvitegevus on noorsootöö valdkond, mille raames toimub süsteemselt juhendatud tegelemine valitud huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal süvendatud teadmiste ja oskuste omandamiseks.  

Allikas: NOORTE HUVITEGEVUSE TOETUSSÜSTEEMI KONTSEPTSIOON

Huvitegevus toimub enamasti koolide huviringides ning noortekeskuste ja noorteühingute juures ja selle eesmärgiks on luua võimalused noore mitmekülgseks arenguks.

Jõhvi valla huvitegevuse korraldaja on Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus.

Aadress:Pargi 40, 41537, Jõhvi
Telefon: 334 2032

E-post: info@huvikeskus.info
Kodulehekülg: http://www.huvikeskus.info

Põhimäärus

Direktor: Anne Uttendorf

Huviringid

 

 • Taimeseadering  "Õlekubukene"
 • Fotostuudio
 • Kunstiring
 • Kursused "Art Moment" (täiskasvanutele)
 • Teatrikollektiiv "Ekspromt"
 • Kooliteater
 • Noorteteater "P.S."
 • Erivajadustega laste ja täiskasvanute näitering
 • Tantsuring "Impulss"
 • Tantsustuudio "Gracia"
 • Nüüdistantsu klass
 • Showtants 

 

 • Vokaalring "YeS"
 • Vokaalstuudio "Intro"
 • Lauluring "Tammetõrud"
 • Muusikaring
 • DJ-kool
 • Mudilaste kool "Karapuz"
 • Ammuklubi
 • Huviring "Robinson"
 • Lennumudelism
 • Huviring "Meisterdame ise"
 • Robotroonikaring
 • Breiktants
 • Lauluring

Osalustasu:

Jõhvi valla noortele vanuses 1 kuni 19.aastat  huviringides Fotostuudio ning mudilaste kool "Karapuz" ühe kuu maksumus  18 eurot.

 • Teiste omavalitsuste elanikele 22,5 eurot kuus. 

Breiktantsu- ja robotroonikaringis12 eurot kuus Jõhvi valla elanikele;

 • Teiste omavalitsuste elanikele 15 eurot kuus. 

Teistes ringides6 eurot kuus Jõhvi valla elanikele;

 • Teiste omavalitsuste elanikele 7,5 eurot kuus. 

Osalemine Erivajadustega laste ja täiskasvanute näiteringis TASUTA

 

Soodustused

Rahvastikuregistrijärgselt Jõhvi vallas elukohta omavatele ringiliikmetele terve hooaja jooksul:

 • 20 %  hinnakirjajärgsest osalustasust
 • iga uue lisaringi puhul soodustust 60 % lisaringi hinnakirjajärgsest osalustasust
 • materiaalselt vähekindlustatud lapsed  (mõlemad vanemad või üks vanematest saab sotsiaaltoetust) vabastatakse osalustasust 100 % ulatuses;
 • pensionäridele 100 %  hinnakirjajärgsest osalustasust

poolaasta kaupa:

 • lapsed, kelle peres on kolm või enam kuni 19-aastast last vabastatakse osalustasust 60% ulatuses ;
 • ühe pere kaks last, kes osalevad keskuse ringide töös, vabastatakse osalustasust 60% ulatuses hinnakirjajärgsest osalustasust.

Huvitegevus  valla munitsipaalkoolides

Jõhvi Põhikool

Jõhvi Vene Põhikool

 • Inglise keel
 • Vene keel
 • Üldarendav spordiring
 • Loovtööd
 • Poistekoor
 • Lastekoor
 • Mudilaskoor
 • Vokaalansambel
 • Foto - ja videoring
 • Esteetika- ja tantsukooli tantsurühm
 • Tantsurühm „Stelle"
 • Pallimängud
 • Rahvatants

 

 • Teaatristuudio "Edelweis" 
 • Kluubi "Erudiit" 
 • Mudilaskoor 
 • "Huvitav eesti keel" 
 • "Huvitav inglise keel" 
 • Ettevõtlik kool-projektõpe 
 • Avastusõpe
 • Kunstiring 
 • Disaini- ja kujunduse ring
 • Projektõpe 
 • Ajaloohuviliste ring, erinevate kultuuride lõiming 
 • "It - lapsed" huviring 
 • Tantsuring 
 • Rahvatantsuring 

Huvitegevuse valdkonna partnerid 

MTÜ Rõõmukool (reg. nr 80395395)

RÕÕMUKOOL - laste- ja vanemate kogukonnakool!

Rõõmukoolis saavad 3kk. - 5a. lapsed õppida läbi põneva ja kaasava Montessori metoodika, mis arendab iseseisvust ja ärgitab tegutsema. Tunnid on loovad, täis laulu, tantsu, muusikat, liikumist ja õppimisrõõmu, kus iseseisvust arendatakse läbi kogemusõppe ja loovust läbi käelise tegevuse.

Rõõmukoolis on vanemate ülesandeks kaasata lapsi kõikidesse tegevustesse, et tekiks huvi ja rõõm õppimise vastu. Juhised, kuidas seda teha, saavad vanemad Rõõmukooli tundidest ja harivatest koolitustest.

Rõõmukooli ruumid asuvad Jõhvi Vallavalitsuse majas, huvikeskuse tiivas (Kooli 2, Jõhvi). 

Tegelused toimuvad 1 kord nädalas:

Reedeti kell 9:00 (Põnnirühm 1-2 aastased)

Kell 10:00 (Beebirühm 3-12 kuud)

Kell 11:00 (Põnnirühm 1-2 aastased)

Laupäeviti (alates oktoobrist) kell 11:00 (Mängurühm 3-5 aastased)

 

Tegevusi juhendab Hälis Rooste

Kuutasu on 28 eurot

Lisainfo: tel. 5296027, roomukool@gmail.com

Registreerimine https://goo.gl/forms/Wb6AAdoR0o7SxVSw2