20.05.21

Jõhvi valla hankekord

Hanked, mille maksumus ületab RHS § 14 lõike 1 kohaselt lihthanke piirmäära, avaldatakse riigihangete registris.

Jõhvi valla 2021. a hankeplaan 

 

Jõhvi Vallavalitsus soovib osta alljärgnevaid sotsiaalvaldkonna teenuseid ja ootab hinnapakkumusi 21. jaanuar 2021 kella 11.00ks e-posti aadressile: galina.kreintzberg@johvi.ee
Küsimused tel 53421332 e-post: galina.kreintzberg@johvi.ee

Dokumendid:
1. Tugiteenuse osutamine
2. Meditsiinilise transporditeenuse osutamine
3. Matuseteenuse osutamine
4. Logopeedilise-ja psühholoogilise nõustamisteenuse osutamine