7.02.19

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi korraldab Jõhvi valla valmiskomisjon, mis on moodustatud Jõhvi Vallavolikogu 15. detsembri 2016 otsusega nr 231.

Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Piia Lipp ning liikmed on: Ellu Blok, Külli Korsten, Silver Peepmaa, Riho Sillar, Ingrid Spitz ja Asta Õilsalu. Valimiskomisjoni asendusliikmed on Merike Vahe ja Kristel Lehtse.

Jõhvi Vallavalitsuse 10. jaanuari 2017 korraldusega nr 2111 "Jõhvi valla valimiskomisjoni asukoha määramine" määrati valimiskomisjoni asukohaks Jõhvi Vallavalitsuse ruumid aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595.

16. jaanuari 2017 koosolekul valis valimiskomisjon aseesimehe - Riho Sillar ja määras komisjoni tööaja, mis on valimiskomisjoni esimehe (vallasekretär) tavaline tööaeg (tööpäevadel 8:00 – 16:30). Valimiskomisjoni võimalik muu tööaeg määratakse eraldi otsusega.

 

Info: vallasekretär Piia Lipp, tel 336 3746 või 525 3825, e-post piia.lipp@johvi.ee, elukoha (rahvastikuregistri) küsimustes registripidaja Külli Korsten, tel 336 3777 või 506 9180, e-post kylli.korsten@johvi.ee.
 
Jõhvi valla valimiskomijsoni järgmine koosolek toimub 13. veebruaril 2019 algusega kell 15.00.
Valimiskomisjoni protokollid on leitavad siit ning otsused siit.
 
Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste korraldaja on vallasekretär.
 
Kõikide Eestis toimuvate valimiste kohta on informatsioon saadav Vabariigi Valimiskomijsoni kodulehelt.
 
Toimetaja: PIIA LIPP