Jõhvi valla valimiskomisjon on moodustatud Jõhvi Vallavolikogu 19.09.2019 otsusega nr 182.

Valimiskomisjoni asukoht on Jõhvi vallavalitsuse ruumides aadressil Jõhvi linn, Kooli 2.

Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Piia Lipp, e-post piia.lipp@johvi.ee, telefon 5303 3925.

Valimiskomisjon valis 03.10.2019 otsusega nr 15 aseesimeheks Silver Peepmaa, e-post silver.peepmaa@johvi.ee, telefon 503 4652.

Valimiskomisjoni tööaeg on vallavalitsuse üldine tööaeg. Erinevate valmiste korraldamisel määrab valimiskomisjon täiendavad tööajad eraldi otsusega.

Jõhvi valla valimiskomisjoni 13.05.2024 otsusega nr 60 määrati Euroopa Parlamendi liikmete valimisel valimiskomisjoni täiendav tööaeg järgmiselt:

  • eelhääletamise päevadel 3.–7. juunil 2024 kuni kella 20ni;
  • eelhääletamise päeval 8. juunil 2024 ajavahemikul 9–20;
  • valimispäeval 9. juunil 2024 ajavahemikul 9–21.

Valimiskomisjoni liikmete tööjaotuse eeltoodud päevadel määrab valimiskomisjoni esimees suulisel kokkuleppel komisjoni liikmega (st et kogu komisjon täies koosseisus nendel päevadel ei tööta).

 

Erinevate valimiste kohta avaneb info:

Euroopa Parlamendi valimised 2024

Riigikogu valimised 2023