3.03.19

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi korraldab Jõhvi valla valmiskomisjon, mis on moodustatud Jõhvi Vallavolikogu 15. detsembri 2016 otsusega nr 231.

Komisjoni esimees on vallasekretär Piia Lipp ning komisjoni kuuluvad: Ellu Blok, Külli Korsten, Silver Peepmaa, Riho Sillar, Ingrid Spitz ja Asta Õilsalu, asendusliikmed on Merike Vahe ja Kristel Lehtse.

16. jaanuari 2017 koosolekul valis valimiskomisjon aseesimehe - Riho Sillar ja määras komisjoni tööaja, mis on valimiskomisjoni esimehe (vallasekretär) tavaline tööaeg (tööpäevadel 8:00 – 16:30). Valimiskomisjoni võimalik muu tööaeg määratakse eraldi otsusega.

 

Info: vallasekretär Piia Lipp, tel 336 3746 või 525 3825, e-post piia.lipp@johvi.ee, elukoha (rahvastikuregistri) küsimustes registripidaja Külli Korsten, tel 336 3777 või 506 9180, e-post kylli.korsten@johvi.ee.
 
Jõhvi valla valimiskomijsoni järgmine koosolek toimub 13. veebruaril 2019 algusega kell 15.00.
Valimiskomisjoni protokollid on leitavad siit ning otsused siit.
 
Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste korraldaja on vallasekretär.
 
Kõikide Eestis toimuvate valimiste kohta on informatsioon saadav Vabariigi Valimiskomijsoni kodulehelt.
 
Toimetaja: PIIA LIPP