Riigikogu valimised  - 5. märts 2023

VIIPEKEELNE INFO

Riigikogu valimiste korraldus 2023

Hääletamine valimisjaoskonnas 2023

 

HÄÄLETAMISE AEG

Riigikogu valimiste päev on 5. märtsil 2023. aastal.

 

VALIMISNÄDAL

Hääletada saab nädala jooksul, 27. veebruarist 5. märtsini:

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Valijal on võimalus pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.

 

 

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Valija saab oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri ehk paberi asemel on nimekiri nüüd arvutis.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka riigiinfo telefonilt tel 1247.

 

JÕHVI VALLA VALIMISJAOSKONNAD

Valimiste korraldamiseks on Jõhvi valla haldusterritooriumil moodustatud kolm valimisjaoskonda:

Valimisjaoskond nr 1 - hääletamisruum asub Jõhvi vallavalitsuses (Jõhvi linn, Kooli tn 2), e-posti aadressvalimised@johvi.ee, telefon58887134.

Valimisjaoskonnas toimub eelhääletamine 27.02. - 04.03.2023 kell 12:00 - 20:00 ning valimispäeval (05.03.2023) hääletamine kell 9:00 - 20:00.

Jaoskond korraldab eelhääletamise päevadel eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda, samuti hääletamist valija asukohas ja kinnipidamiskohas ning ööpäevaringses hoolekandeasutuses. Kodus hääletamist korraldab jaoskond 3.03. - 05.03.2023.

Valimisjaoskond nr 2 - hääletamisruum asub Jõhvi Vene Põhikoolis (Jõhvi linn, Narva mnt 16), e-posti aadress valimised@johvi.ee, telefon 58887135.

Valimisjaoskonnas toimub eelhääletamine 03.03 - 04.03.2023  kell 12:00 - 20:00 ning valimispäeval hääletamine kell 9:00 - 20:00.

Valimisjaoskond nr 3 - hääletamisruum asub Jõhvi Kontserdimajas (Jõhvi linn, Pargi tn 40), valimised@johvi.ee, telefon 58887136.

Valimisjaoskonnas toimub eelhääletamine 03.03 - 04.03.2023  kell 12:00 - 20:00 ning valimispäeval hääletamine kell 9:00 - 20:00.

 

Jõhvi Vallavolikogu 26.01.2023 otsus nr 109 „Riigikogu liikmete valimiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine"

 

Jõhvi vallas elav valija võib hääletamise ajal hääletada ükskõik missuguses Jõhvi valla valimisjaoskonnas. Valijate nimekiri on elektrooniline.

KUS SAAB HÄÄLETADA?

MILLAL SAAB HÄÄLETADA?

ASUKOHT

AADRESS

TELEFON
(kasutusel ainult
hääletamise ajal)

LIGI-
PÄÄSETAVUS

27. veebruar -
02. märts
12-20

3. märts
12-20

4. märts
12-20

5. märts
9-20

Jõhvi Vallavalitsus

Kooli tn.2 Jõhvi linn

58887134

Jah

Toimub

Toimub

Toimub

Toimub

Jõhvi Vene Põhikool

Narva mnt 16, Jõhvi linn

58887135

Jah

-

Toimub

Toimub

Toimub

Jõhvi Kontserdimaja

Pargi tn 40, Jõhvi linn

58887136

Jah

-

Toimub

Toimub

Toimub

 

JAOSKONNAS

 1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
 2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke, et andnud valijale hääletamissedeli.
 3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
 4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
 5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

 

KODUS HÄÄLETAMINE korraldatakse 03. - 05.03.2023 kella 9:00-st kuni 20:00-ni.

Kodus hääletamist korraldab valimisjaoskond nr 1.

Kodus hääletamist saab taotleda, kui valija mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonna hääletamisruumis.

Kodus hääletamise korraldamiseks:

1) esitab valija kuni valimispäeva 05.03.2023 kella 14:00-ni kirjaliku taotluse;

2) võib valija esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel (nr 5888 7134)

03.03.2023 ja 04.03.2023 (reedel ja laupäeval) kella 12:00-st kuni 20:00-ni ning 05.03.2023 (valimispäeval) kella 9:00-st kuni 14:00-ni.

Kodus hääletamise taotluses märgitakse valija nimi, isikukood, aadress, sidevahendi number ja kodus hääletamise põhjus.

Valimispäeval 05.03.2023 algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00.

 

E-HÄÄLETAMINE

 • E-hääletada saab ainult arvutis.
 • Enda tuvastamiseks ja hääletamiseks on vaja kas ID-kaarti ja ID-kaardi lugejat või mobiil-IDd.
 • E-hääletamise rakendus laadi alla valimised.ee veebilehelt.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt:
  • kas ID-kaardi sertifikaadid kehtivad,
  • kas arvutis on kõige uuem ID-kaardi tarkvara,
  • kas arvuti operatsioonisüsteem vajab uuendusi,
  • kas viirusetõrjetarkvara vajab uuendusi.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil:
  • laadi kas Google Play või Appstore'i rakenduste poest alla või uuenda EH kontrollrakendus,
  • skaneeri kontrollrakendusega QR-kood, mis e-hääletamise järel arvuti ekraanile kuvati.

 

JÕHVI VALLA VALIMISKOMISJON

Valla häältelugemiskomisjoni ülesandeid Riigikogu valimistel täidab kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud korras moodustatud valla valimiskomisjon.

Jõhvi valla valimiskomisjoni asukoht on Jõhvi vallavalitsuse ruumides aadressil Kooli 2, Jõhvi linn.

Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Aksana Pungas, e-post aksana.pungas@johvi.ee, tel 513 2665. Valimiskomisjoni aseesimees on Silver Peepmaa, e-post silver.peepmaa@johvi.ee,  tel 503 4652.

Valimiskomisjoni liikmed on Aigi Kullerkupp, Külli Korsten, Merike Vahe.

 

HÄÄLETAMISTULEMUSTE KINDLAKSTEGEMINE

Hääletamistulemused tehakse kindlaks avalikult.

Hääletamissedelite ülelugemist alustab Jõhvi valla valimiskomisjon 6. märtsil 2023 kell 10.00 Jõhvi vallamaja II korruse saalis, aadress Kooli 2, Jõhvi linn.

Rohkem infot Riigikogu valimiste korraldamise kohta on avaldatud riigi valimisteenistuse veebilehel valimised.ee.

 

VALIMISTE TEABELEHT

 • Valijad, kellel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või kelle e-posti aadress on rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga.
 • Valijatele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil.
 • Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 23. veebruaril.
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info hääletamisvõimalustest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.

 VÄLISMAAL HÄÄLETAMINE

 • Riigikogu valimistel saab hääletada ka Eesti välisesindustes.
 • Välisesindustes toimub hääletamine vähemalt kahel päeval vahemikus 18. veebruarist 23. veebruarini.
 • Välisriikides on võimalik hääletada ka kirja teel. Kirja teel hääletamiseks tuleb valijal esitada välisesindusele hiljemalt 3. veebruariks kirjalik taotlus.
 • Püsivalt välisriigis elaval valijal peab olema määratud valimisringkond. Kui see on määramata, siis ei ole teda valijate nimekirjas. Selleks, et kontrollida, kas teil on valimisringkond määratud, tuleb pöörduda abi@rahvastikuregister.ee.
 • Püsivalt välisriigis elava valija valimisringkond määratakse tema viimase elukoha alusel Eestis, selle puudumisel valija vanemate või vanavanemate viimase Eesti elukoha aadressi alusel.
 • Välismaal elavad valijad saavad valimiste teabelehe jaanuari esimesel nädalal.

 

VALIMISÕIGUS

Riigikogu valimistel on hääletamisõigus vähemalt 18-aastasel Eesti kodanikul, kes ei kanna vanglakaristust.

 

KANDIDEERIMISÕIGUS

 • Riigikogu valimistel võivad kandideerida vähemalt 21-aastased Eesti kodanikud. Kandideerida ei tohi tegevväelased ja vanglakaristust kandvad isikud.
 • Valimistel võivad osaleda nii erakonnad kui ka üksikkandidaadid.
 • Erakond saab kandidaadid üles seada valimisringkonnas.
 • Kõigist ringkondades ülesseatud kandidaatidest koostab erakond üleriigilise nimekirja.

 

VALIMISRINGKOND

 • Riigikogu valimistel jaguneb Eesti territoorium 12 ringkonnaks.
 • Valimisringkond on üksus, kus seatakse üles konkreetsed kandidaadid.
 • Igal ringkonnal on kindel arv mandaate, mis jaotatakse sealse valijate arvu järgi.
 • Kokku on mandaate 101 ehk sama palju, kui on kohti Riigikogus.

 

 

POLIITILINE AGITATSIOON

 • Poliitiline välireklaam on lubatud kogu valimisperioodi ajal.
 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

 

DOKUMENDID:

Jaoskonna liikmekandidaadi nõusolek

Jõhvi Vallavolikogu 26.01.2023 otsus nr 109 „Riigikogu liikmete valimiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine"